ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Gholamreza Nouri

Gholamreza Nouri

استادیار

Researcher ID: (77536)

خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

Gholamreza Nouri Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتعیین طیف پاسخ مولفه های پیچشی جنبش شدید زمین با استفاده از داده های شبکه شتابنگاری متراکم و بررسی تغییرات آن با پارامترهای لرزه ایهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی خرابی های ناشی از زمین لرزه بم و رابطه شدت با مرگ و میرپنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1386
3دریافت فایل PDF مقالهسیستم قاب های با مهار بندی زیپی معلق - معرفی و روش های طراحیسومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی1387
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تحلیلی رفتار لوله های فولادی مدفون عبوری از گسل به روش المان محدوداولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال 1390
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی شتاب بیشینه سطح زمین در شهرکهای مسکونی جدید الأحداث شهر اردبیلهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
6دریافت فایل PDF مقالهبرآورد مولفه پیچشی جنبش زمین به روش های تفاضل محدود و ژئودتیک و مقایسه آنها با یکدیگرهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
7دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد لرزه ای سیستمهای قاب خمشی ویژه ی تقویت شده با بادبند زانویی و بادبند هم مرکزهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های با قاب خمشی ویژه ی تقویت شده با بادبند همگرای شورنپنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه 1393
9دریافت فایل PDF مقالهبهسازی لرزه ای عملکرد پل با تنظیم بهینه میراگر متوازن جرمی تک و چندگانههشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
10دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری دیوار خاک مسلح تحت اثر بار انفجارهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
11دریافت فایل PDF مقالهتأثیر بتن پاششی (شاتکریت) بر عملکرد دیوارهای خاک مسلح در برابر بار انفجاراولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تحریک غیر یکنواخت تکیه گاه های پل با دهانه کوتاهدومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1392
13دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی نقاط آسیب دیده ی شبکه حمل و نقل در اثر زمین لرزه با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHPدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد اتصالات بتنی به روش المان محدود و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی وروشهای تحلیلیدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
15دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش طراحی براساس عملکرد جهت بررسی رفتار لرز های ساختما نهای فولادی موجود با سیستم قاب خمشی ویژهدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوع رکورد زلزله در تحلیل آسیب پذیری قاب هادومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله1394
17دریافت فایل PDF مقالهمروری بر روشهای مدلسازی پلهای طاقی بناییدومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار دینامیکی پلها تحت اثر بار متحرکدومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله1394
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی نحوه ارزیابی کیفی پلهای طاقی سنگیدومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله1394
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل خرابی پیشرونده در ساختمانهای نامنظمقاب خمشی فولادیدومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله1394
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه رفتارلرزه ای سازه بهسازی شده باسیستم کلاهک خرپایی معمولی و مهاری بندی کمانش تابسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اتصالات گیردار بر رفتار قاب خمشی فلزی تحت اثر خرابی پیشروندهششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد1394
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شتاب زلزله حوزه نزدیک و زلزله حوزه دور بر فونداسیون ساختمان های جداسازشده با جداگرهای پاندول اصطکاکی یک قوسی) FPS ) و دو قوسی) DCFPدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تقاطع گسل امتدادلغز با پل بر پاسخ لرزه ایدومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم1395
25دریافت فایل PDF مقالهاثرعمق لایه خاک بر پاسخ لرزه ای سازه ها با درنظرگیری اندرکنش خاک و سازهدومین همایش ملی مهندسی سازه ایران1394
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تغییر مشخصات ساختگان با در نظر گرفتن تغییرات مکانی جنبش شدید زمین بر پاسخ پایه پلهاسومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
27دریافت فایل PDF مقالهعملکرد لرزه ای سازه ها با فرض وجود مجاورت سازه ها بر بستر انعطاف پذیراولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1395
28دریافت فایل PDF مقالهمقایسه چهار سازه بلندمرتبه با سیستم باربر شبکه-قطری تحت بار زلزلهاولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1395
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد قاب های خمشی ویژه فولادی تحت اثر بار انفجاراولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1395
30دریافت فایل PDF مقالهمقایسهعملکرد دیواربرشی فولادی و مهاربند ضربدری در سیستم کلاهیکنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم1395
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر مجاورت سازههای کنار شیب در پاسخ لرزهای سازهها و خاکچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
32دریافت فایل PDF مقالهتغییرات نیروی محوری پایه پل ها با در نظرگرفتن تغییرات مکانی جنبش شدید زمینچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بتن پلیمری در رفتار اتصال تیرعریض-ستون بتن مسلح تحت بارگذاری چرخه ایسومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری1397
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سختی مهاربندها بر عملکرد میراگرهای ویسکوز در سازه ها با استفاده از تحلیل دینامیکی پیش روندهچهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران1397
35دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی چند هدفه سازه های مجهز به میراگر ویسکوالاستیک با استفاده از الگوریتم DPSOچهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران1397
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد لرزه ای سازه های جداسازی شده با جداسازی پاندولی اصطکاکی سه قوسیچهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران1397
37دریافت فایل PDF مقالهمروری بر عملکرد سازه و اعضاء سازهای ساختمان های فولادی در برابر آتشنهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد1397
38دریافت فایل PDF مقالهمروری بر استانداردها و دستورالعمل های طراحی ساختمان های فولادی در برابر آتشیازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران1398
39دریافت فایل PDF مقالهNumerical and experimental investigation of the behavior of corrugated steel shear walls with circular openingsیازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران1398

Gholamreza Nouri Journal Papers

Gholamreza Nouri Teaching Experience

RowUniversityرتبه علمیYear
1
استادیار
create: 11October2017 - view 392

Gholamreza Nouri annual papers published chart

Contact informations

Country: ایران

Share

Support