آقای دکتر Mohammad Ebrahim Samavi

Dr. Mohammad Ebrahim Samavi

مدیر گروه تحلیل هلدینگ امیر

Researcher ID: (80130)

19
5
7
1
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Books

  • کتاب اقتصاد رمزنگاری شده (ترمه) - 1401 - Persian
  • کتاب سرمایه‌گذار رفتاری (انتشارات چالش) - 1399 - Persian
  • کتاب شاخص های هشدار دهنده بحران مالی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (آوان جنوب) - 1399 - Persian
  • کتاب کتاب دارایی های رمزنگاری شده (انتشارات چالش) - 1398 - Persian
  • کتاب سازمان همکاری شانگهای ماهیت، وضع موجود و پتانسیل‌های همکاری (شرکت چاپ و نشر بازرگانی) - 1398 - Persian
  • کتاب بازار سرمایه ایران مبانی، ضعف و قوت، تهدیدات و فرصتها، راهبردها (آموزشی تألیفی ارشدان) - 1397 - Persian
  • کتاب 500 نکته مهم در بازاریابی رسانه های اجتماعی (مؤسسه انتشاراتی شیوا سلیمانی) - 1397 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مدیر تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر (1399-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • احراز صلاحیت بنیاد ملی نخبگان، بهار 1400