محمدامین ترابی | سیویلیکا

دکتر محمدامین ترابی

دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران

معرفی

عضو هیات علمی null


سمتهای علمی و اجرایی محمدامین ترابی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه منابع و سرمایه انسانی (هیات تحریریه)
  • مجله مدیریت بازاریابی هوشمند (مدیر مسئول)

سمتهای علمی و اجرایی محمدامین ترابی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور (عضو هیات علمی)

مقالات محمدامین ترابی در کنفرانس های داخلی

ارایه چهارچوبی جهت مشارکت نوآورانه بخش دولتی-خصوصی برای حمایت از توسعه شهرهوشمند
سال 1396
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

مقالات محمدامین ترابی در ژورنال های داخلی

بررسی تاثیر جنسیت برند بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرفکننده با نقش میانجی مشارکت برند مصرفکننده و عشق به برند
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه مدیریت برند
بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراکشده، معنویت در محیط کار با بهرهوری کارکنان (موردمطالعه: فرماندهی انتظامی استان همدان)
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس
طراحی و تبیین مدلی جهت پیشبینی و مکانیابی خودپردازهای سودده بانک تجارت شهر همدان با رویکرد امنیت و پیشگیری از سرقت با استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس
نقش میانجی سرمایه معنوی پلیس در اثرگذاری اخلاق اسلامی بر نظام سلامت اداری (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی همدان)
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس
بررسی تاثیر سبک تصمیم گیری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی استراتژی رقابتی در شرکت های بزرگ (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی مارون)
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
بررسی تاثیر تراشکاری سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی شایسته هراسی در بین کارکنان نیروی انتظامی همدان
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس
مروری سیستماتیک بر ارز دیجیتال: پیش بینی آینده ی بیت کوین در سال ۲۰۲۲
سال 1400
ارائه شده در مجله مدیریت بازاریابی هوشمند
بررسی مقایسه اثر اسانس اوژنول با مترونیدازول بر تک یاخته تریکوموناس گالینه در شرایط آزمایشگاه
سال 1400
ارائه شده در دوفصلنامه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی
نقش ارزش های فرهنگی «پلیس ۱۱۰» در احساس تعلق به پلیس و رفتار شهروندی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس

سوابق استادی محمدامین ترابی

استادیار null
1400

تحصیلات محمدامین ترابی

دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی
1400 - 1403
دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی
1397 - 1400