جواد نوری پور | سیویلیکا

دکتر جواد نوری پور

معرفی

فارغ التحصیل دانشگاه جامع امام حسین

استان
تهران
شهر
تهران

مقالات بین المللی جواد نوری پور

Location Estimation of Breast Tumors Using the Received Signal Angle
Improving Breast Cancer Detection with Convolutional Neural Networks and Modified ResNet Architecture
"An artificial intelligent network model to monitor the condition of a patient with a breast tumor based on fuzzy logic", Springer Science and Business Media LLC, (2023), Vol 14, No 1: 119-139
"Removal of breast cancer artifact based on auto-correlation function", Research Square Platform LLC, (2022), Vol , No :
"Removal of breast cancer artifact based on auto-correlation function", Research Square Platform LLC, (2022), Vol , No :
Linear DRFM signal spectrum to steal VRG
Javad Noripoor, Behrooz Sadeghi, Kaveh Alikhani,"LINEAR DRFM SIGNAL SPECTRUM TO STEAL VRG AND EVALUATION OF THE JAMMER HARMONICS WITH DECEPTION IN VELOCITY AND RANGE",2014, Vol. 2, No. 6, pp: 623-626
Disorder system signal spectrum to steal Velocity Range Gate
Conceptual Pattern of a Radar Design
Linear DRFM signal spectrum to steal VRG
Disorder system signal spectrum to steal Velocity Range Gate
LINEAR DRFM SIGNAL SPECTRUM TO STEAL VRG AND EVALUATION OF THE JAMMER HARMONICS WITH DECEPTION IN VELOCITY AND RANGE
Conceptual Pattern of a Radar Design
Estimation of breast tumor location using phase information and received signal delay
شبکه هوشمند برای مانیتورینک وضعیت بیمار سرطان سینه

مقالات جواد نوری پور در کنفرانس های داخلی

طیف سیگنال خروجی DRFM خطی به منظور ربودن دروازه فاصله
سال 1391
ارائه شده در دومین همایش کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات
طیف سیگنال خروجی DRFM خطی به منظور ربودن دروازه فاصله
سال 1391
ارائه شده در دومین همایش کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات
معرفی نگاشت مناسب درروش بسط فضای سمبل به منظورکاهش تشعشعات خارج ازبانددرسیستم های OFDM
سال 1392
ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
کاهش تشعشعات خارج از آن در سیستم‌های رادیویی شناختی مبتنی بر تکنولوژی OFDM با استفاده از جای گشت سمبل ها
سال 1391
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان
دستورالعمل طراحی DRFM خطیب مثل ربودن هم‌زمان دروازه سرعت و فاصله
سال 1391
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان
طیف سیگنال خروجی DRFM خطی به منظور ربودن VRG
سال 1391
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان
Applying CPR algorithm in transmitting and receiving aircraft’s three-dimensional coordinates in secondary radars
سال 1394
ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
کاهش تشعشعات خارج از باند در سیستمهای OFDM با استفاده از توالی اصلاح شده در فضای سمبل بسط یافته
سال 1394
ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
Conceptual Pattern of a Radar Design
سال 1399
ارائه شده در دومین کنفرانس علمی پژوهشی مکانیک، برق، کامپیوتر و علوم مهندسی موناکو
شبکه هوشمند به منظور فرماندهی و کنترل صحنه نبرد بر مبنای تحلیل سلسله مراتب فازی
سال 1401
ارائه شده در نهمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی با محوریت فناوری های دانش بنیان دفاعی
شبکه هوشمند به منظور فرماندهی و کنترل صحنه نبرد بر مبنای تحلیل سلسله مراتب فازی
سال 1401
Javad nooripur Applying CPR algorithm in transmitting and receiving aircraft’s three-dimensional coordinates in secondary radars
سال 1394
Finding a good method for Skin Detection
سال 0

مقالات جواد نوری پور در ژورنال های داخلی

شبکه هوشمند برای مانیتورینک وضعیت بیمار سرطان سینه
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مهندسی مخابرات جنوب
Estimation of Breast Tumor Location using Phase Information and Received Signal Delay
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه ادوات مخابراتی
Estimate the Location of a Breast Tumor using the Received Signal Angle
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه ادوات مخابراتی
Location Estimation of Breast Tumors Using the Received Signal Angle
سال 2022
سال 2012

تحصیلات جواد نوری پور

دکتری حرفه ای مهندسی برق مخابرات گرایش سیستم
null

جوایز و افتخارات جواد نوری پور

رتبه اول دومین جشنواره خیام مقالات و پایان نامه های برتر
1398