آقای دکتر Hossein Samadyar

Dr. Hossein Samadyar

مدرس دانشگاه

Researcher ID: (81450)

26
5
2
2
2
1
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

ISI Papers

  •  Numerical Modeling and Calculation of Sensing Parameters of DNA Sensors (Advanced Bioelectronic Materials Handbook, 10 OCT 2015, Wiley)

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب حکمت در فقه و حقوق (موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان) - 1395 - Persian
  • کتاب بررسی فقهی احادیث کتب اربعه شیعه و صحاح سته اهل سنت درباره تکالیف خاص زنان (هادیان) - 1391 - Persian

سوابق شغلی و تخصصی

  • باشگاه پژوهشگران دانشجو (تاکنون)
  • عضو انجمن اهل قلم (تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • مصاحبه چاپ شده هفته نامه فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نخبه علمی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

Workshops

  • آزاد اندیشی ، توسعه علمی و فرهنگی و راهکارهای توسعه فضای آزاد اندیشی ، هشتمین هم اندیشی سراسری اعضای باشکاه پژوهشگران جوان توام با دومین همایش جنبش نرم افزاری نهضت تولید علم و آزاد اندیشی با محوریت آزاد اندیشی ، شهریور 1385 - (1385)

Other

  • دارای مدرک مربیگری C فوتبال