آقای دکتر Shervin Jamshidi

Dr. Shervin Jamshidi

عضو هیئت علمی

Researcher ID: (81695)

42
8
1
1
2
2
1
16

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن آب و فاضلاب ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب ارتقا و بهسازی تصفیه خانه های آب و فاضلاب (خانیران) - 1393 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • تدریس دانشگاهی در آموزشکده محیط زیست (1391-1396)
  • سابقه کار دانشگاهی در موسسه تحقیقات آب (1389-1396)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو (1396)
  • پژوهشگر برتر دانشگاه تهران (1395)