آقای مهندس Ali Mohammadi

Engineer Ali Mohammadi

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، کارشناس واحد طرح انرژی های نو، شرکت تامین و تصفیه آب تهران، تهران، ایران.

Researcher ID: (83227)

2
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

  • جبله، علی اکبر و علی محمدی، بررسی رابطه مدیریت دانش در بهره وری سازمانی (نمونه موردی شرکت تامین و تصفیه آب تهران). نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش. 7 و 8 اسفند 1395. مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی، تهران، ایران. (1395)
  • محمدی، علی و شراره ترابی. بررسی مدیریت استراتژیک تاثیر سیستم های حمل و نقل هوشمند شهری در کاهش اثرات منفی زیست محیطی. دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در کاهش اثرات منفی زیست محیطی. امارات. دبی. (1394)

Journal Papers

  • محمدی، علی و محمد وشتانی. امکان سنجی نصب نیروگاههای برق آبی کوچک بر روی خطوط شبکه آب رسانی شهر تهران. فصلنامه تحقیقات مکانیک کاربردی. دوره 7، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 24-28 (1394)

Education