تهمینه خلیلی | سیویلیکا

تهمینه خلیلی

آموزش زبان انگلیسی

معرفی

علاقه مند به حوزه زبان و زبان شناسی


علاقه مندی ها

مهارت نگارش زبان دوم
مهارت خواندن و درک مطلب زبان دوم
فراتحلیل در پژوهش های زبان دوم

عضویت تهمینه خلیلی در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو Teaching English Language and Literature Society of Iran (TELLSI)

مقالات تهمینه خلیلی در کنفرانس های داخلی

Meta-Analysis and Research Synthesis in Language Acquisition Research
سال 1395
ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
Plagiarism in L2 Academic Writing: a Theoretical Perspective
سال 1395
ارائه شده در کنگره بین المللی زبان و ادبیات
An Exploration of Identity and Voice in L2 Academic Writing
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
An Overview of the Challenge of Publication Bias in Second Language Meta-Analysis
سال 1396
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
The Importance of Coding Stage in Meta-Analysis
سال 1396
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
Why Meta-Analysis
سال 1396
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
آموزش زبان انگلیسی با استفاده از تلفن همراه
سال 1397
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
The Importance of Data Collection in Meta-Analysis
سال 1397
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
What Second Language Writing Literature Tells Us
سال 1397
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
بایدها ونبایدها در فراتحلیل مقالات آزمایشی و شبه آزمایشی حوزه آموزش زبان انگلیسی
سال 1397
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
کاربرد زبان اول و دوم در تعامل زبان آموزان فارسی زبان در نگارش مشارکتی انگلیسی
سال 1400
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
Parasitic Model of Word Choice in L۴ Writing: A Diary Study of Multilingual Learners in Persian Context
سال 1400
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
On the Importance of Critical Thinking: Interview with Dr. Christopher P. Dwyer
سال 1401
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
The Halpern Critical Thinking Assessment and Language Education: From Prof.Diane F. Halpern
سال 1401
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
Critical Thinking in Digitalized Era: From Dr. Olivier Le Deuff
سال 1401
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

مقالات تهمینه خلیلی در ژورنال های داخلی

بررسی فراتحلیلی تاثیر شیوه آموزشی ژانر- مدار بر پیشرفت میزان مهارت در نگارش زبان انگلیسی
سال 1396
ارائه شده در دوماهنامه جستارهای زبانی