ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Rahmatollah Kharazmi rahimabadi

Dr. Rahmatollah Kharazmi rahimabadi

استاد

محور تخصصی:روانشناسی تربیتی

Researcher ID: (85524)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

Rahmatollah Kharazmi rahimabadi ISI Papers

ردیفعنوان مقالهدریافت
1https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=TaXXyCQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdateدریافت فایل PDF مقاله

Rahmatollah Kharazmi rahimabadi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهنقش خود کارآمدی و افسردگی بر آموزش مهارت های حل مساله نوجوانانهمایش بین المللی مدیریت1393
2دریافت فایل PDF مقالهتأثیرآموزش ضمن خدمت بر توانمندی تدریس خلاقانه ی معلمانکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
3دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزش عالی در جهانی شدن و چالش های آننخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت1393
4دریافت فایل PDF مقالهنقش حافظه فعال در عملکرد تحصیلیاولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران1394
5دریافت فایل PDF مقالهعوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در سازمان هااولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران1394
6دریافت فایل PDF مقاله نقش و میزان تاثیر عامل انگیزه در یادگیری دانش آموزان در سال های اول تحصیلسومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1394
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی با سازگاریسومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر در پرورش استعدادسومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
9دریافت فایل PDF مقالهتأثیر آموزش صلح بر مهارت خودبازداری دانش آموزانسومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
10دریافت فایل PDF مقالههوش و راهکارهای پرورش آن درکودکاناولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران1394
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت خودکارآمدی درفراینددرمانی کاهش وزن زنان چاقاولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران1394
12دریافت فایل PDF مقالهخلاقیت و بررسی ویژگی های کودکان خلاقاولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران1394
13دریافت فایل PDF مقالهمروری عملیاتی بر مفهوم حافظه کارااولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران1394
14دریافت فایل PDF مقالهرفع اختلال املا نویسی با استفاده از روش چند حسیکنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1394
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش مفاهیم دینی بر ابعاد دینداری دانش آموزان دبیرستان های شهر بهبهانکنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1394
16دریافت فایل PDF مقالهکاهش رفتار بیش فعالی در دانش آموزان دوره ابتداییکنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1394
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی هوشمند سازی مدارس و سازگاری اجتماعی حاصل ازایجاد مدارس هوشمنداولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی و بهره گیری از منابع نوین آموزشی در جهت رشد فردیاولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی1394
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با خودکارآمدی تحصیلیدومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1394
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان کارآیی آموزش محتوای کتب مهارت های زندگی درافزایش خود استقلالی دانش آموزان کم توان ذهنیاولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
21دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین سبکهای هویت با عزت نفس در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر سبزواراولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
22دریافت فایل PDF مقالهدرونیسازی ارزشهای اخلاقی با تمرکز بر آموزش فلسفه برای کودکاناولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش شباهت در انتخاب و ازدواجاولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
24دریافت فایل PDF مقالهتقویت مهارت خواندن دردانشآموزان دیرآموزاولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی آموزش کتب مهارتهای زندگی بااستفاده ازنظرسنجی معلمان درکسب خوداستقلالی دانش آموزاناولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
26دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین هوش هیجانی با عزت نفس در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرسبزوارچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش آموزش راهبردهای فراشناختی در افزایش مهارت خواندن دانشآموزان مبتلا به اختلال خواندنچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
28دریافت فایل PDF مقالهنقش طرح واره ها در ایجاد عملکرد مختل سازگاری زوجینچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی آموزش به روش چند حسی فرنالد بر مهارتهای خواندن (سرعت،درستی و درک مطلب) دانشآموزان دیرآموزچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
30دریافت فایل PDF مقالهپردازش دیداری، تحول و تقویت آن در کودکانچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
31دریافت فایل PDF مقالهمقایسه منبع کنترل دانشآموزان نخبه و عادیدومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1395
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارآمدی بسته آموزشی مهارتهای زندگیدومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1395
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی سبک یادگیری دانش آموزان برتردومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1395
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش حمایت اجتماعی براساس هویت در رشد نوجواناندومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1395
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی دلبستگی و رابطه کودک با مادردومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1395
36دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی بازی درمانی عروسکی بر کاهش پرخاشگری کم توان ذهنی آموزش پذیردومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1395
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگیهای شخصیتی در دانش اموزان ممتازچهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1395
38دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر توانمندسازی روانشناختی مطالعه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهر ماهشهرچهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1395
39دریافت فایل PDF مقالهتأثیر درمان مبتنی بر الگوی ترانس تئوریک(فرانظری) بر بهبود کیفیت زندگی و سلامت معنوی معتادین مرد مراجعه کننده به مراکز درمانی سرپایی شهر اهوازچهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1395
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی عامل ویژگی های کارکنان سازمان، بر انگیزه ی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزش های ضمن خدمتچهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1395
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی عامل ثبات شغلی بر انگیزه ی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزش های ضمن خدمتچهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1395
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی عامل ماهیت شغلی یا حرفه ای بر انگیزه ی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزش های ضمن خدمتچهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1395
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی عامل مدرس، بر انگیزه ی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزش های ضمن خدمتچهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1395
44دریافت فایل PDF مقالههمراهی مدیر معلم اولیاء با هدف پرورش دانش آموزان خلاقکنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران1395
45دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سلامت روان دانش آموزان مدارس با نظام ارزشیابی توصیفی با دانش آموزان نظام نمره دهیسومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران1395
46دریافت فایل PDF مقالهرابطه ی سطح صمیمیت خانوادگی با گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان پسرسومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران1395
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت اشتغال هنر جویان فارغ التحصیل استان گیلانسومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران1395
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی آموزش کارکردهای اجرایی باعث بهبود سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان پایه دومسومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران1395
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی بازی درمانی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیرسومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران1395
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی آموزش گروه های کوچک یادگیری بر خود پنداره دانش آموزانسومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران1395
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی عامل موثر بر انگیزه ی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزش های ضمن خدمتسومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران1395
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی سبک فرزند پروری سلطه گر یا مستبدانه با اختلالات رفتاری در کودکان ADHDسومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران1395
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآفرینی سازمانی و عملکرد دبیرستان های استان گیلان با توجه به تعداد و جنسیت دانش آموزانسومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران1395
54دریافت فایل PDF مقالهمهارتهای ارتباطی و سازگاری والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطهدومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت های یاددهی - یادگیری در کلاس های چند پایه و تاثیرمثبت در تقویت مهارت خواندن پایه دوم ابتداییدومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ورزش هوازی بر سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه اولدومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی آموزش مهارت های جرات مندی برکاهش مشکل یادگیری خواندن کلمات دانش آموزاندومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
58دریافت فایل PDF مقالهشیوه های تطابق و اصلاح اختلال پردازش حس های دور درکودکاندومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی بین کارآفرینی گرایی و عملکرد دبیرستان های استان گیلان با توجه به جنسیتسومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران1395
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی رعایت دبیران اصول آزمون سازی در طراحی سوال های پایان سال تحصیلیسومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران1395
61دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش اندیشه ورزی بر بهبود مهارت راهبردشناختی دانش آموزانسومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران1395
62دریافت فایل PDF مقالهرابطه صلاحیت های حرفه ای با کیفیت تدریس معلمانسومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران1395
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت های یاددهی یادگیری در کلاس های چند پایه برای دانش آموزان اول ابتدایی تاثیری مثبت در تقویت مهارت نوشتنسومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران1395
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مداخله های بهنگام آموزشی بر رشد مهارت های زبانی و کلامی کودکان دختر با اختلال رشد هوشی بدو ورود به دوره ابتداییکنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی1395
65دریافت فایل PDF مقالهدانش آموزان استثنایی دوگانه؛ دانش آموز تیز هوش با اختلال یادگیری خاصکنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی1395
66دریافت فایل PDF مقالهرویکردهای توانبخشی مهارت های حسی حرکتی در کودکان سندرم داونکنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی1395
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی بازی درمانی بر رشد ترسیم آدمک در دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیرکنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی1395
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش آموزش مبتنی بر مهارت های عصب روان شناختی بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان ناتوان یادگیری خواندنکنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی1395
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی برگزاری دوره های آموزشی بازآموزی و اطلاع از نیاز آنان جهت شرکت در دوره برای مشاوراندومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
70دریافت فایل PDF مقالهتاثیر یک دوره تمرین هوازی برترکیب بدن و شاخص های منتخب آمادگی جسمانی وترکیب بدن دانش آموزان 6و 7 ساله مبتلا به رینیت آلرژیکدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
71دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش اندیشه ورزی بر بهبود مهارت راهبردشناختی دانش آموزاندومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
72دریافت فایل PDF مقالهافزایش توانایی یادگیری دانش آموزان با استفاده از فنون آموزش اندیشه ورزیدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
73دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ارزشیابی سنتی و توصیفی بر آگاهی فراشناخت و اهداف پیشرفت دانش آموزاندومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی1395
74دریافت فایل PDF مقالهنقش روانشناسی محیط در یادگیری دانش آموزاندومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی1395
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی شیوع اختلالات ریاضی در دانش آ موزان دختر و پسر پایه سوم ابتدایی شهرستان شاهروددومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی1395
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان پاسخ گویی خدمات پیش بینی شده مطابق نیازهای مراجعاندومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی1395
77دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر فرایند تولید دانشپنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1396
78دریافت فایل PDF مقالهنقش رهبری مدیران در توسعه مدرسه پژوهش محورپنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1396
79دریافت فایل PDF مقالهآموزش صلح مثبت ابزار کاهش خشونت ساختاری در بین دانش آموزانپنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1396
80دریافت فایل PDF مقالهروش های بهره برداری بهینه از تجهیزات آموزشی در مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول استان گیلانپنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1396
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی آموزش شناختی-رفتاری بر حمایت خانواده مادران دارای کودک با مشکلات ویژه یادگیریسومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران1396
82دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش صلح بر مسیولیت پذیری و خودبازداری دانش آموزانسومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران1396
83دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش خلاقیت بر نگرش معلمانسومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران1396
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی اسناد و مدارک مرتبط با مراکز راهنمایی و مشاوره خانوادهچهارمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران1396
85دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عوامل داخلی و خارجی آموزش و پرورش استان گیلان براساس نظریه پورتراولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی1396
86دریافت فایل PDF مقالهدرگیری های عاطفی بر فرسودگی شغلی دبیران متوسطه پسرانه آموزش و پرورش بندرانزلیاولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی1396
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فعالیت های یاددهی یادگیری در کلاس های چند پایه ویژه دانش آموزان اول ابتدایی در گوش کردن و صحبت کردن دانش آموزان پایه دوم ابتداییاولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی1396
88دریافت فایل PDF مقالهپیشرفت تحصیلی دانش آموزان توسط مهارت های ارتباطی و رضایت زناشویی والدین دانش آموزاناولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی1396
89دریافت فایل PDF مقالهروان آزرده گرایی بر فرسودگی شغلی دبیران متوسطه پسرانه آموزش و پرورش بندرانزلیسومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1396
90دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش صمیمیت بر کاهش دلزدگی زناشویی در بین زنان پرستار بیمارستان امام خمینی (ره) اهوازسومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1396
91دریافت فایل PDF مقالهابعاد هوش موفق : مقایسه دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر مشهدسومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1396
92دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحلیلی مدیریت آموزشی و نقش آن بر پویایی و خودکارآمدی کارکنانپنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1396
93دریافت فایل PDF مقالهتفکر اندیشه ورز؛ راهبرد یادگیری با تمرکز بر توسعه ی مهارت استدلالپنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1396
94دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تبیین مولفه های روانشناسی مثبت در گلستان سعدی در ادبیات و هنردومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران1397
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بخشی آموزش تمرینات ادراک دیداری -حرکتی بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان شهر یزداولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران1397
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی روانشناسی مثبت بر عوامل روانی ( اضطراب ، افسردگی ، هیجانات و... ) فردیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران1397
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی آموزش مهارت های جرات مندی بر کاهش مشکل یادگیری درک متن دانش آموزانچهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1397
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین وضعیت خود درگیر و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نخبه و عادیچهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1397
99دریافت فایل PDF مقالهکارکردهای اجرایی؛ تعاریف و مولفه هاچهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1397

Rahmatollah Kharazmi rahimabadi Books

Rowنوع تالیفTitlePublisherYearLanguage
1کتابhttp://www.ahleghalam.ir/UserDetails/8154/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87لینک کتابها1390Persian
2کتابآموزش مهارت های تفکر و روش تحقیق به کودکانپرورش ذهن فرزام/تهران1394Persian
3کتابپرورش توانمندی‌ها و استعداد در سال‌های اولیه زندگی: فعالیت‌های مناسب برای کودکان ۳ تا ۵ سالآوای نور/تهران1394Persian
4کتابآموزش مهارت‌های زندگی با تاکید بر مدارس ابتداییبلور/رشت1395Persian
5کتابشادی و نشاط (مفاهیم، نظریه‌ها، عوامل موثر) با تاکید بر شاداب‌سازی مدارسبلور/رشت1395Persian
6کتابدنیای هنر کودکان: همراه با مفاهیم و تفسیر نقاشی کودکانبلور/رشت1395Persian
7کتابآنچه در مورد ناتوانی یادگیری باید بدانیم (تعریف - انواع - تشخیص - درمان)آوای نور/تهران1395Persian
8کتابآموزش عملی تفکر خلاقپرورش ذهن فرزام/تهران1394Persian
9کتابدوباره نگاه کن: آموزش خلاقیتپرورش ذهن فرزام/تهران1394Persian
10کتابخلاقیت و نوآوری در مدرسهپرورش ذهن فرزام/تهران1394Persian
11کتابسنجش و اندازه‌گیری در تعلیم و تربیتپرورش ذهن فرزام/تهران1394Persian
12کتابمبانی تکنولوژی آموزشیپرورش ذهن فرزام/تهران1394Persian
13کتابمدیریت عملی در مدرسهپرورش ذهن فرزام/تهران1394Persian
14کتابکمک به کودکان برای بهبود مهارت های ارتباطیآوای نور/تهران1393Persian
15کتاباوتیسم (من و خواهر و برادرانم)سازمان تحقیقات اتیسم1398Persian
16کتاببرادران، خواهران و اوتیسم (راهنمای والدین برای حمایت از خواهر و برادرها)سازمان تحقیقات اتیسم1398Persian
17کتابزندگی از دید خواهر یا برادر فرد مبتلا به اوتیسمسازمان تحقیقات اتیسم1398Persian
18کتابشناخت اوتیسم (راهنما برای کارفرما)سازمان تحقیقات اتیسم1398Persian

سوابق شغلی و تخصصی Rahmatollah Kharazmi rahimabadi

Rowنوع سابقهعنوان سابقه کاریYear
1سابقه کار دانشگاهیروشها و فنون تدریس1383-تاکنون
2سابقه کار دانشگاهیروشهای تحقیق کمیتاکنون
3سابقه کار دانشگاهیروشهای تحلیل اطلاعاتتاکنون
4سابقه کار دانشگاهیسنجش و اندازه گیری اموزشی و روانیتاکنون
5سابقه کار دانشگاهیروشهای تحقیق کیفیتاکنون
6سابقه کار دانشگاهیفلسفه ورزی برای کودکانتاکنون
7سابقه کار دانشگاهیاختلالات یادگیریتاکنون
create: 23 March 2018 - view 1668

Rahmatollah Kharazmi rahimabadi annual papers published chart

Contact informations

Email: dr.kharazmi@gmail.com
Mobile: 09113349348
Country: ایران Province: گیلان City: رشت
Address: رشت

Share

Favorites

  • روش های تحقیق
  • تحلیل اطلاعات
  • سنجش و اندازه گیری در علوم رفتاری
  • نظریه های علوم انسانی
  • یادگیری. آموزش
  • تفکر.خلاقیت.فلسفه ورزی برای کودکان
  • روشها و فنون تدریس
  • شناخت .هوش
  • استعداد

Top Keywords in Rahmatollah Kharazmi rahimabadi papers

Support