آقای پروفسور Mohammad Saleh Owlia

Prof. Mohammad Saleh Owlia

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (8744)

120
36
3
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

  • استاد تمام یزد(1369-تاکنون )

Education

جوایز و افتخارات

  • انتخاب بعنوان استاد نمونه کشوری (1399)
  • انتخاب بعنوان یکی از پنجاه دانش آموخته برگزیده دانشگاه صنعتی شریف (1395)