Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Mohammad Akbari

Dr. Mohammad Akbari

دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (90537)

خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه دکتر Mohammad Akbari

سمتهای علمی و اجرایی Mohammad Akbari در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی Mohammad Akbari در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سمترویدادسال
عضو کمیته اجرایی کنفرانس1398
عضو کمیته اجرایی کنفرانس1397

Mohammad Akbari Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهعلل آلودگی آب و راهکارهای مقابله با آن در شبکه توزیع آبپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سیستم حمل ونقل ریلی و جاده ای با تکیه بر ویژگی های مصرف انرژی و محیط زیستهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1399
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان احداث سدهای زیرزمینی در مناطق خشک (مطالعه موردی سدزیرزمینی بشیران قائن در استان خراسان جنوبی)دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران1399
4دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی شاخص ایمنی جاده های برون شهری (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1399
5دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی توزیع سرعت جریان در سازه راه ماهی استخر و سرریز با استفاده از نرم افزار Flow-3Dنوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1399
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی اثر ضخامت و مقاومت فشاری بتن بر رفتار سازه زیرزمینی تحت بارگذاری انفجاری سطحیسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت1398
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت ترافیکی و تحلیل تناسب پارکینگ اختصاصی با تکیه بر قابلیت های GIS مطالعه موردی: خیابان جمهوری بیرجندیازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران1398
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوع لاتکس بر رفتار آسفالت میکروسرفیسینگششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی طراحی بهینه دوربرگردان ها در شریان های شهریششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثردرتصادفات درون شهری مطالعه موردی شهرفردوسششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد بتن غلتکی به منظور استفاده در روسازی راه های استان خراسان جنوبیششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت خشکسالی و ترسالی استان اصفهان با شاخص های SPI و DIسومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1398
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر انتخاب محور مناسب در کیفیت اجرای آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگدومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1398
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات اندرکنش خاک و سازه با در نظر گرفتن ارتفاع طبقات در ساختمان های بتن آرمهاولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری1398
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامتر BOD و COD در فاضلاب خاکستری خام و مقایسه با استانداردهای استفاده مجدد از پساب در ایراناولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک1398
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روسازی بتنی و پیشنهاد روسازی مناسب بر اساس شرایط محلیششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر طرح هندسی استاندارد بر کاهش تصادفات ترافیکی ( مطالعه موردی محور زاهدان -زابل)ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
18دریافت فایل PDF مقالهکاربرد Web GIS و روش های پیاده سازی آن در علوم و مهندسیسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398
19دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل های عددی و ریاضی در آب های زیرزمینیسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398
20دریافت فایل PDF مقالهنقش قنات بلده فردوس در معماری و شهرسازی باغشهر اسلامیهسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی منابع آبی قنات بلذه فردوس بر اساس نیازهای آبی منطقه تحت پوششسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی و اولویت بندی پارامترهای تاثیرگذار بر تصادفات جاده ایدومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1398
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی جایگاه مد حمل و نقل دوچرخه در سفرهای شهری (مطالعه موردی شهر بیرجند)دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1398
24دریافت فایل PDF مقالهپایش میدانی و آماری خطرپذیری و ایرادات طرح هندسی راه بر اساس شاخص های فنی و اقتصادیدومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1398
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه طبقه بندی کننده های مختلف سیگنال EEG جهت تشخیص بیماری پارکینسوناولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی پزشکی1398
26دریافت فایل PDF مقالهاثر پارک حاشیه ای بر شاخص زمان سفر اتوبوس های درون شهریسومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری1397
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فناوری های نوین راهسازی با تکیه بر جنبه های توسعه پایدارسومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری1397
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل فرکانس طبیعی و شکل مود سازه یک ماهواره مکعبی کوچک با صفحات مشبک به روش اجزا محدودپانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید1397
29دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و مدیریت آبهای حاصل از بارندگی های شدید با استفاده از فناوری اطلاعات مکانی و سنجش از دوراولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
30دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری روش فراابتکاری جغرافیای زیستی جهت واسنجی مدل بارش-رواناباولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
31دریافت فایل PDF مقالهMultiple linear regression modeling of precipitation for spatiotemporal drought assessmentاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
32دریافت فایل PDF مقالهطراحی و مطالعه شناخت، نیازسنجی و مدل سازی سامانه جامع GIS آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبیاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
33دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از قابلیت های نرم افزاری GIS در مدیریت هدررفت شبکه آب (مطالعه موردی زون Dشهر بیرجند )اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سیستم های تصفیه فاضلاب خاکستری در مقیاس خانگیاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
35دریافت فایل PDF مقالهشناسایی روش بهینه نشت یابی بر اساس ارزیابی روش های جستجوی نشت به صورت تحلیلی- توصیفیاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
36دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تحلیلی-توصیفی روش های ارزیابی آسیب پذیری منابع آبیاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر چاه تزریق بر سطح آب زیرزمینی با روش عددی بدون شبکهاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
38دریافت فایل PDF مقالهتوسعه ی فیزیکی شهر از منظر عوامل جغرافیایینخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان1396
39دریافت فایل PDF مقالهمدیریت منابع آب به منظور توسعه پایدار کشاورزیکنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی1396
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات اجتماعی خشکسالی بر زندگی کشاورزان شهرستان خوسف خراسان جنوبیکنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی1396
41دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مصالح ساختمانی مناسب بومی بر اساس ارزیابی اقلیم و محیط زیست مطالعه موردی: استان خراسان جنوبیششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1396
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر واکس پلی اتیلن در بهبود عملکرد مخلوط آسفالتی گرم در محور بیرجند-قاینکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سیستم حمل و نقل هایپرلوپ به عنوان یک تکنولوژی جدید و بررسی راهکارها و چالش های پیش روی آنکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
44دریافت فایل PDF مقالهشناخت شرکت های آب و فاضلاب از منظر جایگاه بکارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ساختار سازمانی شرکت (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی)پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1396
45دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی و نیازسنجی بکارگیری حمل و نقل دوچرخه در شهر فردوسدومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست1395
46دریافت فایل PDF مقالهحفظ محیط زیست از طریق بکارگیری آهک هیدراته کارخانه های قند در راهسازیدومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست1395
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی روشهای مسیریابی و ارایه بهترین روش برای سیستم جمع آوری پسماند شهریاولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار1395
48دریافت فایل PDF مقالهپارامترهای موثر در انتخاب مواد و روش آسفالتهای حفاظتی میکروسرفیسینگ و اسلاری سیلچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
49دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی آسیب پذیری آبخوان با استفاده از مدل دراستیک مبتنی بر GIS (مطالعه موردی: آبخوان قاین)چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
50دریافت فایل PDF مقالههم پیمایی راهکار کاهش معضلات ترافیک شهری، بررسی موردی کاربرد این شیوه بر کاهش ایرادات پوشش مسیر سرویس های دانشگاه بیرجنددومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی1394
51دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مشارکت و نقشGIS در مدیریت بحران زلزله ( نمونه موردی: شهر بیرجند)ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران1393
52دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری روش کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری جهت کنترل استراتژی شهرمشهدپنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری1392
53دریافت فایل PDF مقالهروش نوین بکارگیری قابلیت های gis بهمنظور طراحی رقومی مسیردرمطالعات مرحله اول راهاولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل1392
54دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سختی ارتزهای پا بر تعادل افراد مبتلا به صافی کف پاچهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران1386

Mohammad Akbari Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی زمین آماری با شاخص کیفیت آب زیرزمینی به منظور آشامیدن (DGWQI) در آبخوان دشت بیرجندفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1400
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت پارکینگ ساکن خیابان حکیم نزاری بیرجند براساس مطالعات ترافیکیفصلنامه جاده1400
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر دقت کنتورهای آب و ارائه رویکردی مناسب جهت تعویض آن ها با استفاده از روش خوشه بندی وشبکه عصبی مصنوعیمهندسی آبیاری و آب ایران1400
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آزمایشگاهی بهبود خستگی آسفالت با ترکیب افزودنی‌ها به مخلوط آسفالتیفصلنامه جاده1399
5دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of the SINTACS-LU model capability in the analysis of aquifer vulnerability potential in semi-arid regionsدوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب1399
6دریافت فایل PDF مقالهتوسعه روش DRASTIC با در نظر گرفتن کاربری اراضی بهمنظور تحلیل پتانسیل آلودگی آبخوان مناطق نیمهخشکفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1399
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی هزینه‎ ای مدل‎ های فرا ابتکاری مورد استفاده در طراحی شبکه توزیع آب شهریفصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب1399
8دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی تغذیه آب زیرزمینی از طریق چاه تزریق با روش بدون شبکه محلی پتروو-گالرکیننشریه آبیاری و زهکشی ایران1398
9دریافت فایل PDF مقالهحل تحلیلی میدان دما برای یک صفحه تخت تحت شرط مرزی جابه جایی با استفاده از معادله انتقال حرارت غیر فوریهای - مدل کاتانئوفصلنامه مدل سازی در مهندسی1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر گرانش بر جابه جایی توام یک میکروجریان با استفاده از روش شبکه بولتزمنفصلنامه مدل سازی در مهندسی1392
create: 28 July 2018 - view 223

Mohammad Akbari annual papers published chart

Contact informations

Province: خراسان جنوبی City: بیرجند

Share

Top Keywords in Mohammad Akbari papers

Support