آقای پروفسور Eidiani

Prof. Eidiani

دانشیار مهندسی برق، عضو هیات مدیره شرکت تولید نیروی برق خراسان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (91762)

58
16
7
1
1
3
28

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب طراحی و برسی سیستمهای قدرت 1 (ketabrah.ir/author/46394) - 1400 - Persian
  • کتاب خلاصه درس و حل مسائل تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 2 (ketabrah.ir/author/46394) - 1400 - Persian
  • کتاب فستبوک دوره تاسیسات برقی ساختمان‌های بلندمرتبه (ketabrah.ir/author/46394) - 1400 - Persian
  • کتاب طراحی و بررسی سیستم‌های قدرت (ketabrah.ir/author/46394) - 1400 - Persian
  • کتاب دستورالعمل جامع تجمیع منابه اجدید پذیر با دیجسایلنت (ketabrah.ir/author/46394) - 1400 - Persian
  • کتاب سیستمهی قدرت و روشهای کامپیوتری با دیجسایلنت 2021 (ketabrah.ir/author/46394) - 1400 - Persian
  • کتاب خلاصه درس و حل مسائل بررسی سیستمهای قدرت (ketabrah.ir/author/46394) - 1385 - Persian

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در موسسه آموزش عالی خراسان (1391-1400)

جوایز و افتخارات

  • Asia Top 100 Engineering & Technology Scientists 2021 (1400)