ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Ahmad Maleki

Dr. Ahmad Maleki

Researcher ID: (93535)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

Ahmad Maleki Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی رفتار شکست دال های بتنی عرشه پل مسلح شده با میله های AFRP تحت بار چرخ کامیوناولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان1392
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی تاثیر تقویت دو طرفهی تیرورق با پوشش بتنی بر رفتار وعملکرد آنکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زاویهی جان موجدار تیرورق بر رفتار و عملکرد آن با تاکید براثر زاویهی خم توسط نرمافزار ABAQUSکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت فشاری وکششی بتن سبک ساخته شده با پلیمرهای سوپرجاذبکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطح عملکرد قابهای بتنی مقاوم سازی شده با مهاربندفولادی خاصهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی رفتارلرزه ای دیواربرشی فولادی موج دارتوسط نرم افزار آباکوسهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
7دریافت فایل PDF مقالهاثرورقهای پرکننده تقویت شده برکاهش نیازخمشی ستونها دردیوارهای برشی فولادیهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر برخورد و ضربه ساختمان های بتنی مجاور به یکدیگر به هنگام وقوع زلزله به روش آنالیز دینامیکیاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سیستم تقویتیFRPبر رفتار دیوارهای با مصالح بناییهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار لرزه ای دیوار انعطاف پذیر ساحلی تحت بارگذاری زلزله با استفاده از نرم افزارآباکوسهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار لرزهای درون و برون صفحهای دیوارهای بنایی تقویت شده بانوارهایFRPهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات اختلاف تراز طبقات در برخورد ساختمان های بتنی مجاور به یکدیگربه هنگام وقوع زلزله به روش آنالیز دینامیکی غیرخطیپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
13دریافت فایل PDF مقالهارزیاتی تاثیر میراگرهای ویسکوز تر پاسخ لرزه ای سازه ها تا استفاده از تحلیلتاریخچه ی زمانی غیرخطیپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر میزان سختی فونداسیون بر پاسخ لرزه ای ساختمان های بلندپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
15دریافت فایل PDF مقالهبهبود پاسخ لرزه ای سازه فولادی با دیوار برشی بتنی با افزودن جداگر پایه به کمک نرم افزار ETABSاولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نحوهی چیدمان نوارهای CFRP بر رفتار چرخهای دیوارهای برشی بتن آرمهاولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
17دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خطر لرزه ای به روش تعینی با مطالعه ی موردی شهرستان عجب شیراولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
18دریافت فایل PDF مقالهاصول مقاوم سازی و بهسازی ساختمانها در برابر زلزلهاولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای مؤثر بر مکانیزم شکست دیوارهای بناییاولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پارامترهای خاک بر رفتار دینامیکی دیوارهای بنایی غیر مسلحاولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت فشاری و اسلامپ در بتن الیافی حاوی الیاف پلی پروپیلن با دنیر 2 و درصدهای مختلف از وزن مجموع سنگدانه ها با سیمان پرتلند تیپ یکدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
22دریافت فایل PDF مقالهبهبود رفتار لرزه ای اتصال بتنی تیر به ستون با استفاده از الیاف FRPدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
23دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی بهینه میراگر ویسکوز در پلان و ارتفاع سازه هادومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
24دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مخازن جدار ضخیم استوانه ای تحت فشار به کمک نرم افزار ANSYSدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی لرزه ای دیوارهای برشی فولادی مرکبدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
26دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی جایگزینی قابهای مهاربندی شده واگرا (EBF) با دیوارهای برشی فولادی توسط نرم افزار المان محدوددومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد لرزه ای مهاربند های غیر کمانشی (BRB) در ساختمان های میان مرتبه و بلند مرتبهدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ناکاملی هندسی اولیه برتغییرات ارتفاع سطح مایع اسلاشینگ در مخازن فولادی تحت اثر نیروی جانبی زلزلهدومین کنفرانس ملی زلزله1394
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار لرزه ای سازه های فولادی مجاور هم به روش اجزاء محدوددومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری1393
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتارستون مرکب لاغر تحت تاثیر نیروی محوری و لنگرخمشیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری1393
31دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی بهینه ی میراگرهای ویسکوز در طراحی لرزه ای سازه های سه بعدی پس از تطبیق طیفی رکوردهای زلزله کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری 1394
32دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی جایگزینی قاب های مهاربندی شده واگرا (EBF) با دیوارهای برشی فولادیاولین همایش ملی مهندسی سازه ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهاثر انفجار بر سازه های بلند ، استخراج پاسخ دینامیکی و راهکارهای افزایش مقاومت سازهاولین همایش ملی مهندسی سازه ایران1393
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار ستونهای دوجداره پر شده با بتن با مشخصات مختلف بتنی تحت بارگذاری پیچشیپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد1393
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار اتصالات T شکل لوله ای تقویت شده با FRPپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد1393
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات تنش موثر در خاکهای مسلح شده با لایه های مسلح کننده ژئوگریدینخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران1394
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی تغییرات کرنش در خاک های مسلح شده با شئوگریدهانخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران1394
38دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی بهینه ی میراگرهای ویسکوز در طراحی لرزه ای سازه های سه بعدی پس از تطبیق طیفی رکوردهای زلزلهکنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر1394
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بارگذاری فشاری و جانبی بر اندرکنش خاک و دیوار بنائی با الگو های مختلف بارگذاریاولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری1394
40دریافت فایل PDF مقالهمقاوم سازی خاک ریز های خاکی با مقاومت ضعیف با استفاده از ژئوگریدهاسومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1393
41دریافت فایل PDF مقالهبهبود رفتار دالهای بتنی دارای بازشو با استفاده از ورقههای FRPکنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1394
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر موقعیت بازشو بر رفتار دالهای بتنی تقویت شده با الیاف FRPکنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1394
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار لرزه ای قاب خمشی فولادی با دیوار برشی بتنیدومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1394
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار لرزه ای ستون های بتن آرمه تقویت شده با جاکت های فولادی U شکلبا استفاده از نرم افزار آباکوسکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مشخصات هندسی جاکت های فولادی در تقویت ستون های بتن آرمه تحت اثربارگذاری لرزه ایکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
46دریافت فایل PDF مقالهمقایسه پوش آور بهنگام شونده با پوش آور معمولی در ساختمانهای فولادی با سیستم قاب خمشی سه بعدیکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرا ت تنشهای موثر در خاک مسلح شده به وسیله لایه های ژئوگریدیچهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1394
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد دیوارها با مصالح بنیی غیرمسلح تحت بارگذاری جانبیهمایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور1394
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی تقویت شده با الیاف پلیمریسومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1394
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی تقویت شده با سخت شونده و بدون سخت کنندهسومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1394
51دریافت فایل PDF مقالهتعیین توان باربری ریزشمع ها بااستفاده ازنرم افزار المان محدودسومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1394
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر طول ریز شمع در نشست پی های سطحیسومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1394
53دریافت فایل PDF مقالهآنالیزعددی و مقایسه رفتار ستون دایره ای بتنی احاطه شده به وسیله ی الیاف پلیمری و جداره ی فولادی با ستون بتنی غیرکمپوسیتسومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1394
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ناکاملی هندسی اولیه بر روی اشکال مدی مخازن فولادیهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
55دریافت فایل PDF مقالهخصوصیات شتابنگاشت پی، تکیه گاه ها و تاج سد بتنی دوقوسی- مورد مطالعه، سد کارون 3همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
56دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی بهینه ی میراگرهای ویسکوز در طراحی لرزه ایسازه های سه بعدیهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاهش اثرات برخورد بین سازه های مجاور با استفاده از تکنیک جداگرهای پایه ایهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای تأثیر سیستم های جداگرپایه ای در برش پایه و جابجایی نسبی طبقات در ساختمان هاهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار لرزه ای ستون بتنی با مقطع دایره مسلح شده با GFRPهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
60دریافت فایل PDF مقالهارائه منحنی های Backbone با استفاده از نمودارهای هیسترزیس حاصل از تحلیل ستون بتنی با مقطع دایره و با میلگردگذاری GFRPهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی تغییرات تنش مؤثر در خاک های مسلح شده با زئوگریدهاهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر سختی خمشی رادیه بر نشست شالوده رادیه- شمعهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر طول شمع در نشست شالوده رادیه- شمع در خاک ماسه ایهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
64دریافت فایل PDF مقالهبرری خرابی پیش رونده در قاب های مهاربندی شده فولادیهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر طول ترک اولیه در فرایند شکست تیرهای بتنی با استفاده از روش المان محدود بسط یافتههمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی با ستون های کامپوزیت با استفاده از نرم افزار المان محدود آباکوسهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
67دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی و آنالیز عددی ستون های (CFST) تحت نیروی محوری و لنگر خمشیهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
68دریافت فایل PDF مقالهعملکرد ستون های فولادی دوجداره پرشده با بتن تحت اثر بارگذاری پیچشیهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر زاویه دورگیری و تعداد لایه های FRP در رفتار اتصال لوله ای با استفاده از نرم افزار ABAQUSهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی فولادی مرکب با تأکید برتأثیر تعداد و قطر بولتهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی فولادی مرکب با تأکید برتأثیر تعداد و ضخامت ورق فولادی و پوشش بتنیهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
72دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و تحلیل غیرخطی رفتار لرزه ای ورق های اتصال مهاربندیهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
73دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و بررسی رفتار دیوارهای برشی نسبی در ساختمان های بناییهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
74دریافت فایل PDF مقالهتعیین موقعیت بهینه ی سیستم جانبی مهار بازویی در سازه های بلندهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر نوع خاک بر رفتار مخازن نیمه مدفون بتنیهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار لرزه ای قاب های فولادی با میانقاب بناییسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
77دریافت فایل PDF مقالهآنالیزتقویت ستونهای بتن آرمه بامقطع مربعی بااستفاده ازپوشش فروسیمانسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
78دریافت فایل PDF مقالهتاثیر طول تسلیح جکت های فولادی برعملکرد لرزه ای اتصال تیر ستون های بتن آرمهدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پارامترهای خاک، شعاع و مومنتوم کوبه بر عملکرد تراکم دینامیکیدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی موقعیت مقطع دارای مصالح متفاوت تیر در بهبود عملکرد قابهای خمشی فولادی تحت بار چرخهایدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
81دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی و بررسی رفتار قابهای بتن آرمه با میانقابهای آجری تحت اثر بارهای لرزهایدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار چرخهای دیوار برشی فولادی با تیرهای همبند با مقطع کاهش یافتهدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
83دریافت فایل PDF مقالهکاربرد میراگرها در کاهش اثرات ضربه و جابجایی جانبی در ساختمان های فولادینخستین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1395
84دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر کاربرد میراگر بر برش طبقات و نیروی ضربات ما بین ساختمان های مجاور در اثر زلزلهنخستین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1395
85دریافت فایل PDF مقالهبهبود عملکرد قاب های خمشی فولادی با مقطع دارای مصالح متفاوت در تیراولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار1394
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ضخامت لایه عایق بر رفتار لرزه ای پانل های دیواری ساندویچی بتن مسلحاولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار1394
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار آلمانهای سازه ای بتن آرمه در برابر انفجارسومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی اثر میزان خوردگی آرماتور تقویتی بر رفتار تیر بتنی تحت بار متمرکزسومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
89دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سدهای وزنی تحت اثرزلزله درترازهای مختلف آبپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
90دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تاثیر فرآورده های میکروسیلیس بر روی خواص بتن تازهسومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1395
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ عددی مدل های رفتاری خاک و مقایسه با نتایج آزمایشگاهیکنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان1395
92دریافت فایل PDF مقالهاثر تیرهای همبند بر رفتار چرخه ای دیوار برشی فولادیاولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1395
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی اثر میزان خوردگی آرماتور تقویتی بر رفتار تیز بتنی تحت بار گستردهاولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1395
94دریافت فایل PDF مقالهبهبود عملکرد قاب های خمشی فولادی با مقطع گرما دیده در تیراولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1395
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوع ورق در رفتار فشاری ستون های دو لایه فولادی پر شده با بتناولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1395
96دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی عددی سه بعدی اثر انفجار بر المان های باربر سازه بتن آرمهاولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1395
97دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی عددی و بررسی رفتار دال بتنی مسلح دوبل مجوف تحت بار انفجاراولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1395
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر برخورد و ضربه ساختمانهای بتنی مجاور به یکدیگر به روش آنالیز دینامیکیاولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی1394
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار تیرهای بتنی T شکل تقویت شده با الیاف FRP تحت بار پیچشیچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی دوجداره دارای بازشو تقویت شده به وسیله الیاف FRPچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی رفتار فشاری ستون های دو لایه فولادی پر شده با بتن دارای صفحات موجدارچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
102دریافت فایل PDF مقالهبهبود عملکرد اتصال خمشی فولادی با مقطع دارای مصالح متفاوت در تیرتوسط افزایش مقاومت کمانشی تیرچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی اندرکنش خاک و سازهای سد بتنی تحت اثر زلزله های مختلف با تاکید بر تاثیر نوع فونداسیونچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی اندرکنش خاک و سازهای سد بتنی تحت اثر زلزله های مختلف با تاکید بر تاثیر حجم آب دریاچهچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
105دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار لرزه ای ساختمان فولادی با استفاده از میراگر در محل اتصالچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
106دریافت فایل PDF مقالهبهبود عملکرد قاب های خمشی فولادی با مقطع دارای مصالح متفاوت در تیراولین کنفرانس ملی معماری شهرسازی و مهندسی عمران1395
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ضخامت لایه عایق بر رفتار لرزه ای پانل های دیواری ساندویچی بتن مسلحاولین کنفرانس ملی معماری شهرسازی و مهندسی عمران1395
108دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عددی تنش و کرنش المانهای میله ای بااستفاده ازتوابع شکلدومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر1395
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ضخامت ورق فولادی بر رفتار چرخه ای دیوارهای برشی مرکب دوبل صفحه فولادی پرشده با بتندومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران1396
110دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سطح مقطع میلگردها بر رفتار چرخه ای دیوارهای برشی مرکب دوبل صفحه فولادی پرشده با بتندومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران1396
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر قطر گل میخ ها بر رفتار چرخه ای دیوارهای برشی مرکب دوبل صفحه فولادی پرشده با بتندومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران1396
112دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عددی رفتار تیرهای فولادی با بال کاهش یافته پیش تنیده شده با نرم افزارآباکوسکنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز یادبود زلزله ارسباران1396
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار لرزهای سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد، پی و مخزنپنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار1396
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار اتصال گیردار صلیبی شکل تیر به ستون با مقطع I شکل تحت بارگذاری چرخهایچهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
115دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عددی رفتار اتصالات کاهش یافته تیرهای متصل به ستون های صلیبی شکل در قاب های خمشیچهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
116دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد دیوارها با مصالح بنایی غیرمسلح تحت بارگذاری جانبیدوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست1396
117دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای موثر در خاک های مسلح شده با ژیوگرید ها بر کنترل نشست شالوده های سطحیپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
118دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار اتصال نیمه صلب خمشی تیر به ستون فولادی تحت بار آتشپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
119دریافت فایل PDF مقالهمقایسه رفتار چرخه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از دیوار برشی فولادی و مهاربند های غیر ضربدریپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
120دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار چرخه ای سیستم دیوار برشی تقویت شده با الیافFRPپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
121دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تحلیل دینامیکی دو بعدی و سه بعدی سد خاکی ناهمگن با استفاده از نرم افزار ABAQUSپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
122دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تغییرشکل هندسی سد خاکی ناهمگن بر تغییرمکان افقی آن با استفاده از نرم افزار ABAQUSپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
123دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار غیر خطی دیوار برشی فولادی با پروفیل های معمول هم وزنسومین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست1396
124دریافت فایل PDF مقالهپاسخ دینامیکی پل ها به حرکات زمین در نزدیکی گسل و با راستاداری پیشروندهپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1396
125دریافت فایل PDF مقالهعملکرد ستون های فولادی مدور پر شده با بتن در برابر بارهای حرارتیپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1396
126دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی ظرفیت بالارانشی شمع های کوتاه در ماسه ی سستاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1396
127دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ضایعات پودر شیشه با دانه بندی مختلف مصالح سنگی بر مقاومت بتنکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
128دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی تاثیر سطح مقطع پروفیل فولادی بر رفتار تیر مرکب با کفکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
129دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی تاثیر میلگردهای تقویتی بر رفتار تیر مرکب با کف موج دارکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
130دریافت فایل PDF مقالهبهبود رفتار خارج از صفحه دیوارهای بنایی با استفاده از الیافFRPکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
131دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فنی و اقتصادی سقف های کوبیاکس با انواع سقف های متداولسومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری1397
132دریافت فایل PDF مقالهتاثیر المان های محیطی بر دیوارهای برشی فولادی سخت شده با اتصالات نیمه صلب به قاب فولادیچهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران1397
133دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار چرخه ای دیواربرشی فولادی کوپلهچهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران1397
134دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عملکرد چرخه ای دیوار برشی فولادی با مقطع کاهش یافته تیرهمراه با بازشو و سخت کنندهنهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد1397
135دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ضخامت ورق پرکننده بر رفتار دیوار برشی فولادی با اتصال دو طرفهاولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان1397
136دریافت فایل PDF مقالهبررسی و عملکرد مواد نانوسیلیس و الیاف فلزی بر روی مقاومت بتن سبککنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
137دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رفتار چرخه ای تیر مختلط با تاکید بر اثر مقاومت فشاری بتن دالکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
138دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رفتار چرخه ای تیر مختلط با تاکید بر اثر ضخامت لوله ی فولادی ستون هاکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
139دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار غیر خطی دیوار برشی فولادی با دو سری پروفیل معمول هم وزنکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
140دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و تحلیل اثر انفجار بمب نفوذ گر MOP بر سد خاکیاولین همایش سراسری سازه های مقاوم در برابر ضربه و انفجار1397
141دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد دیوار برشی فولادی با ورق فولادی تقویت شده با الیاف CFRP تحت بارگذاری انفجاراولین همایش سراسری سازه های مقاوم در برابر ضربه و انفجار1397
142دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی رفتار سقف عرشه فولادی و مقایسه آن با سقف های یوبوت، کوبیاکس و دال بتنیپنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1397
143دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی رفتار سقف یوبوت و مقایسه آن با سقفهای عرشه فولادی، کوبیاکس و دال بتنیپنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1397
144دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عددی عملکرد چرخه ای قاب مهاربند واگرا با تیر پیوند قائم مجهز به ورق فولادیدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد1398
145دریافت فایل PDF مقالهبهبود پاسخ چرخه ای قاب های مهاربندی شده مرکب فولادی(CFT )با استفاده از میراگرای اصطکاکی دورانیششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
146دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی رفتار میراگرهای درزدار بسته تحت بارگذاری چرخه ای با تاکید بر تاثیر ضخامتششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
147دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی رفتار میراگرهای لوله ای تحت بارگذاری چرخه ای با تاکید بر تاثیر ضخامتششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
148دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار شمع منفرد در ماسه چند لایه تحت بار جانبی با تاکید بر مدول ماسهچهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)1399
149دریافت فایل PDF مقالهاثر حرارت بر رفتار تیرها ی بتنی، تقویت شده با الیاف پلیمری FRPدومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی1398
150دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ارتفاع شمع منفرد بر جابجایی جانبی آن در ماسه چند لایهسومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1399
151دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قطر شمع منفرد بر جابجایی جانبی آن در ماسه چند لایهسومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1399
152دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی رفتار سقف عرشه فولادی و مقایسه آن با سقف های یوبوت، کوبیاکس و دال بتنیسومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی1398
153دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر قطر شمع های جاکت سکوی دریایی بر فتار سیستم تحت اثربارگذاری جانبیکنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران1399
154دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار تیر اصلی در اتصال مفصلی در سازه های بتن آرمه توسط نرم افزار آباکوسکنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران1399
155دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب مواد CFRP و اپوکسی با استفاده از مدل ناحیه چسپنده بر مقاوم سازی تیرهای بتنی مسلح محصور شدهکنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران1399
156دریافت فایل PDF مقالهINTRODUCING ECCENTRICALLY BRACED FRAME SYSTEM EQUIPPED WITH DISTRIBUTOR FUSES WITH STEEL PLATEهشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1398
157دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات مکانیکی و رئولوژیکی بتن های خود تراکم حاوی الیاف شیشه و ژل میکروسیلیس الیاف دارپنجمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار1399

Ahmad Maleki Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهEffects of Near Fault and Far Fault Ground Motions on Nonlinear Dynamic Response and Seismic Improvement of Bridgesژورنال مهندسی عمران1397
2دریافت فایل PDF مقالهاثر حرارت بر رفتار پوشش مرکب پلهای بزرگ راه آهن ( مطالعه موردی: پل پروژه قطعه دوم راه آهن میانه- بستان آباد- تبریز)فصلنامه آنالیز سازه -زلزله1398
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عددی عملکرد قاب های مهاربند های واگرای مجهز به ورق فولادی در ناحیه تحتاتی تیر پیوند و تیر خارج از پیوندفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1397
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین طیف غالب موج در طراحی جکت ها از نظر برش پایهفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1397
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار چرخه ای دیوارهای برشی فولادی سخت شده با اتصالات نیمه صلب به قاب فولادیفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1397
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تطبیقی رفتار سازه ای سقف های کوبیاکس با سقف های عرشه فولادی و بتن آرمهفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1397
7دریافت فایل PDF مقالهپاسخ دینامیکی پل ها به حرکات زمین در نزدیکی گسل و با راستاداری پیشروندهفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1396
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عددی تاثیر دال بتن آرمه فداشونده بر عملکرد سازه های بتن آرمه قوسی شکل زیرزمینی تحت بار انفجارفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1396
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده از میلگردهای گالوانیزه در جلوگیری از خوردگی فولاد در بتن مسلحفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1396
10دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی عددی رفتار اتصالات K شکل لوله فولادی پرشده با بتنفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1396
11دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رفتار سدهای بتنی وزنی در ترازهای مختلف آب تحت اثر بار زلزلهفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1396
12دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عددی رفتار اتصالات کاهش یافته تیرهای متصل به ستون های صلیبی شکل در قاب های خمشیفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1396
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار ستون های فولادی دو جداره پر شده با بتن (CFDST) تحت بارگذاری پیچشی چرخه ایفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1394
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر فرآورده های میکروسیلیس بر روی خواص بتن سخت شدهفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1395
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی فولادی مرکب با تاکید بر تاثیر ضخامت ورق فولادی و پوشش بتنیفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1394
16دریافت فایل PDF مقالهالگوریتم تجمع ذرات اصلاح شده با جهش دینامیکی و کاربرد آن در بهینه سازی قابهای خمشی بتن آرمهفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1395
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ناکاملی هندسی اولیه بر روی اشکال مدی مخازن فولادی و اسلاشینگفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1394
18دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و تحلیل غیر خطی رفتار لرزه ای ورق های اتصال مهاربندیفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1394
19دریافت فایل PDF مقالهتعیین موقعیت بهینه میراگرجرمی تنظیم شده به منظور بهبود رفتار لرزه ای سازه هافصلنامه آنالیز سازه -زلزله1393
20دریافت فایل PDF مقالهکنترل فعال سازه ها با استفاده از تاندون فعال تحت زلزله های حوزه نزدیکفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1395
21دریافت فایل PDF مقالهImprovement of Out-of-Plane Behavior of Masonry Walls Using FRP Fibersمجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی1396
22دریافت فایل PDF مقالهمدل‌سازی عددی رفتار سقف یوبوت و مقایسه آن با سقف‌های عرشه فولادی، کوبیاکس و دال بتنیفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1399
23دریافت فایل PDF مقالهمطالعه المان محدود رفتار چسبندگی الیاف از جنس آلیاژهای حافظه دار شکلی با بتن پلیمریفصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت1399
24دریافت فایل PDF مقالهاصلاحیه به: مقاله چاپ شده در فصلنامه جلد ۷ ، شماره ۴، زمستان ۹۹ ، ص - ص: ۱۲۵۵ - ۱۲۶۲ مطالعه المان محدود رفتار چسبندگی الیاف از جنس آلیاژهای حافظه دار شکلی با بتن پلیمریفصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت1400
create: 21 October 2018 - view 31
Support