دکتر Salar Sadeghi

Dr. Salar Sadeghi

دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه

Researcher ID: (94332)

19
27
3
3
3
1
5
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو پیوسته انجمن علمی حقوق پزشکی ایران
 • عضو پیوسته انجمن علمی حقوق کودک ایران
 • عضو پیوسته انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب واکاوی مبانی مسئولیت کیفری دولت (در پرتو اسناد بین المللی) (انتشارات مجد -تهران) - 1400 - Persian
 • کتاب قوانین جرایم ناشی از نفرت (با دکتر حسین فخر) (انتشارات مجد-تهران) - 1395 - Persian
 • کتاب بررسی حقوقی و جرم شناختی جرایم ناشی از نفرت (با تاکید بر جرمشناسی پست مدرن) (انتشارات مجد-تهران) - 1395 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی (1395-تاکنون)
 • سابقه تدریس در تدریس در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رشدیه تبریز (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه حقوق موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رشدیه تبریز (1398-1400)

جوایز و افتخارات

 • لوح تقدیر علمی از مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندان های منطقه یک (شمال غرب) کشور (1399)

Workshops

 • سخنرانی آشنایی با حقوق متهم در نظام کیفری ایران - بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز (1401)
 • سخنرانی وبینار بررسی حقوقی-جرم شناختی جرم فرزندکشی در حقوق ایران - کانون دانشجویی حیات-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (1400)
 • سخنرانی تحت عنوان مسئولیت کیفری ناشی از انتفال ویروس کرونا در حقوق ایران - انجمن علمی دانشگاه رشدیه (1400)
 • مدرس کارگاه آموزشی سازمان زندان های منطقه یک کشور (با عنوان: حدود و شعور اطفال و دادرسی اطفال و جایگزین های حبس) - مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندان های منطقه یک کشور-تبریز (1399)
 • مدرس دوره آموزش هنر مقاله نویسی - موسسه مهارت آموزی راستین-تبریز (1399)

Other

 • طرح پژوهشی برای دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی (با عنوان: چالشها و محدودیت های ناشی از قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای وظایف ضابطان دادگستری)- تبریز
 • راهنمایی و مشاوره و داوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 • مدرک زبان انگلیسی MSRT, EPT, Tolimo, Duolingo