آقای دکتر farzad jahanbin

Dr. farzad jahanbin

استادیار

Researcher ID: (94737)

4
26
1
12
2
10
4
4
3
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

 •  Reciprocal rights of the people and the government in Nahj al-Balagha. tendenzen.2016(vol25).issue4. ISSN:0944-08441
 •  The Analysis of New Description at Modern Islamic Civilization from Ayatollah Khamenei’s Perspective..Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET).ISSN: 1823-6049.Volume (12), Issue (4), 2016, 396-404
 •  Comparison of the Constitutional and Legitimist Scholars, Concerning the Parliament, the Principle and Limits of Legislation and the Majority،International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding،Vol 8, No 4 (2021)

Conference Papers

 • جهان بین فرزاد. ارائه چارچوبی تحلیلی در تبیین آزادی از منظر نهج البلاغه. اولین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی (1390)
 • جهان بین فرزاد. تشیع” هالم و “دوره شکل گیری تشیع دوازده امامی” نیومن؛ بررسی تطبیقی هدف شناختی. همایش بین المللی تشیع و خاورشناسان (1388)
 • جهان بین فرزاد. برنامه ریزی فرهنگی در حکمت متعالیه. همایش ملی سیاست متعالیه مبتنی بر حکمت متعالیه. پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی (1387)
 • جهان بین فرزاد.بررسی تطبیقی دیدگاه علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه در قبال آزادی. همایش ملی بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطه. مجلس شورای اسلامی (1385)

Journal Papers

 • شایستگیهای کارگزاران تراز دولت اسلامی ایران با رویکرد تمدن نوین اسلامی منتشر شده در Scientific-research quarterly journal strategic management studies of national (1399)
 • بررسی و مقایسه مولفه های تمدن ساز میان چهار کشور ج.ا.ایران، عربستان، ترکیه، مالزی منتشر شده در The journal of "Political Studies of Islamic World (1396)
 • سناریوهای آینده نظام بین الملل و جایگاه جهان اسلام منتشر شده در Strategic Research of Politics (1394)
 • راهبردهای ارتقا قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام براساس مدل(SWOT) (ازمنظر مقام معظم رهبری) منتشر شده در The journal of "Political Studies of Islamic World (1392)
 • جهان بین، فرزاد، جایگاه احزاب سیاسی در نظام امامت- امت از منظر نهج البلاغه، فصلنامه علمی پژوهشی گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی، دوره 2،شماره 4، شماره پیاپی 8، صص132-151 (1402)
 • جهان بین، فرزاد، حیدری، یعقوب، تحلیل سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای مجازی مبتنی بر دیدگاه آیت الله خامنه ای، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد، دوره 32،شماره 4، شماره پیاپی 109 (1402)
 • شایستگی های کارگزاران تراز دولت اسلامی ایران با رویکرد تمدن نوین اسلامی، فصلنامه پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، وجیه الله قربانزاده، فرزاد جهان بین، مجید بیشه، پاییز 1399 (1399)
 • تبیین بحران ژئوپولیتیکی یمن؛ عوامل و بازیگران. فرزاد جهان بین، محمد جواد فتحی،فصلنامه سیاست جهانی، دوره 8، شماره پیاپی 27 (1398)
 • فهم تکاملی علمای مشروطه در تولید الگوی نظام سیاسی عدالتخانه،فصلنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،فرزاد جهان بین، سال ششم پاییز و زمستان 1397 شماره 12 (1398)
 • مطالعه تطبیقی سیاست خارجی ایران و عربستان در بحران‌های یمن و سوریه بر اساس مدل مکعب بحران، فرزاد جهان بین، محمد جواد فتحی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روابط بین الملل، دوره 13، شماره 51 - شماره پیاپی 51 (1398)
 • بررسی و مقایسه مولفه های تمدنی میان ایران و آمریکا، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، فرزاد جهان بین، محمد جواد فتحی. شماره ۲۷ (1397)
 • باغبانی فرهنگ(مدیریت فرهنگ در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای)، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، فرزاد جهان بین، تابستان 1397، شماره 53 (1397)
 • بررسی و مقایسه مؤلفه های تمدن ساز میان چهار کشور ج.ا.ایران، عربستان، ترکیه، مالزی. فرزاد جهان بین، فرشته میرحسینی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال ششم، شماره ۲۲ (1396)
 • جمهوری اسلامی ایران و ایفاء نقش در نظام چندقطبی آینده(فرصتها و چالشها)، فرزاد جهان بین، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دانشگاه بوعلی سینا، شماره ۲۰ (1395)
 • معیار و راهبردهای عدالت اقتصادی در نهج البلاغه،فرزاد جهان بین، محمد نعمتی. فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه، دانشگاه بوعلی سینا، شماره ۱۰ (1394)
 • فرآیند تحقق تمدن اسلامی از منظر حضرت آیت الله سید علی خامنه ای،فرزاد جهان بین، مسعود معینی پور. فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره۳۹ (1393)
 • سرمایه اجتماعی حلقه ارتباطی قدرت نرم، تهدید نرم و امنیت نرم. فرزاد جهان بین، اعظم امامی. دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قدرت نرم،شماره ۱۰ (1393)
 • راهبردهای ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام بر اساس مدل swot از منظر مقام معظم رهبری،فرزاد جهان بین، مونا پارسا. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات سیاسی جهان اسلام،شماره ۵و ۶ (1392)
 • مولفه های کلیدی در ساخت جامعه تراز انقلاب اسلامی،فرزاد جهان بین. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای انقلاب اسلامی،وابسته به انجمن انقلاب اسلامی ایران،شماره ۳ (1391)
 • روند دگرگونی های ارزشی در ایران پس از انقلاب اسلامی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۸، فرزاد جهان بین، محمد رحیم عیوضی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی (1391)
 • راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال جنبش بیداری اسلامی اخیر، فرزاد جهان بین، فتح الله پرتو. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی (1391)
 • بررسی تطبیقی روش تفسیری فریقین در ارتباط با آیه اکمال؛ فرزاد جهان بین. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری، ،شماره ۱۲ (1391)
 • بررسی رویکردها در ارتباط با نسبت دین و عناصر مدرنیته در دوره مشروطیت ایران ؛ فرزاد جهان بین، جلال درخشه. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی،وابسته به انجمن علوم سیاسی ایران، شماره ۱۵ (1389)
 • حکومت و برنامه ریزی فرهنگی در حکمت متعالیه؛ امکان، ضرورت، چگونگی. فصلنامه علمی ترویجی دانشگاه اسلامی، شماره ۳۹ (1387)
 • بررسی تحلیلی مواضع علمای شیعه در قبال حکومتها با تاکید بر دو عصر صفویه و قاجار. فرزاد جهان بین. فصلنامه انسان پژوهی دینی،شماره ۱۳ و ۱۴ (1386)
 • بررسی علل اختلاف علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه در قبال مشروطه؛ فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران، شماره 38 (1385)

Researchs

 • باغبانی فرهنگ(مدیریت فرهنگ در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای) (1396)

Books

 • پایان نامه چارچوب مفهومی شایستگی های کارگزاران تراز دولت اسلامی ایران با رویکرد تمدن نوین اسلامی،رساله دکتری، استاد مشاور (دانشگاه علامه طباطبایی) - 1400 - Persian
 • کتاب باغبانی فرهنگ(مدیریت فرهنگ در اندیشه آیت الله خامنه ای) (موسسه حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای) - 1398 - Persian
 • کتاب درس گفتار تمدن نوین اسلامی (آفتاب توسعه به سفارش سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور) - 1398 - Persian
 • پایان نامه بررسی عوامل واگرایی و همگرایی در سیاست خارجی ایران و ترکیه پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه/استاد راهنما (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز) - 1396 - Persian
 • پایان نامه تاثیر اینترنت و تلگرام بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاههای مشگین شهر(مطالعه موردی؛ انتخابات دهمین مجلس دوره مجلس شورای اسلامی)/استاد راهنما (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز) - 1395 - Persian
 • پایان نامه تاثیر محیط آموزشی(مدیریت، متن، معلم) بر جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گرمی/استاد راهنما (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز) - 1395 - Persian
 • کتاب زمانه ما و نهج البلاغه (مسائل روز از نگاه نهج البلاغه) (سدید) - 1394 - Persian
 • کتاب حج مطلوب و راهکارهای تحقق آن از منظر مقام معظم رهبری(بخشی از کتاب) (موسسه فرهنگی هنری مشعر،پژوهشکده حج و زیارت) - 1393 - Persian
 • کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران و مولفه قدرت فرهنگی (افق آینده) - 1392 - Persian
 • پایان نامه راهبردهای ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در محیط بین الملل از منظر مقام معظم رهبری/استاد مشاور (دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)) - 1392 - Persian
 • کتاب تحلیل مواضع سیاسی علمای شیعه از نهضت عدالتخانه تا کودتای رضاخان (موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران) - 1391 - Persian
 • کتاب مسئولیتهای متقابل حکومت اسلامی و مردم در نهج البلاغه (مکتب صادق(علیه السلام)) - 1389 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • دبیر شورای عالی برنامه ریزی فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (1385-1389)
 • مدیر برنامه ریزی یکپارچه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (1385-1387)
 • قائم مقام معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (1387-1389)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون فرهنگی دانشگاه بین المللی امام خمینی (1389-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون دانشجویی دانشگاه شاهد (1395-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس دبیرخانه دائمی و دبیر علمی همایش ملی تمدن نوین اسلامی (1395-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر شورای سیاست گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (1392-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرمسئول دو فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی (1396-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو وابسته و حقیقی کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی (1402-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • استاد برتر گروههای معارف اسلامی دانشگاههای سراسر کشور (1395)
 • معاون فرهنگی شایسته تقدیر در چهارمین جشنواره ملی رویش(کانونهای فرهنگی هنری دانشگاههای سراسر کشور) (1391)
 • معاون فرهنگی برگزیده دانشگاههای دولتی (1390)
 • دانشجوی نمونه دانشگاه معارف اسلامی در دوره دکتری در سال تحصیلی ۸۶-۸۷ (1386)

Workshops

 • روش تدریس،۱۶ ساعت - دانشگاه معارف اسلامی (1392)
 • مدیریت استراتژیک،۱۶ ساعت - دانشگاه تهران (1388)
 • مدیریت ،۲۰ ساعت - دانشگاه شریف (1388)
 • روش نگارش مقالات علمی پژوهشی،۱۰ ساعت - دانشگاه معارف اسلامی (1387)