آقای دکتر Aliasghar yazdanbakhsh

Dr. Aliasghar yazdanbakhsh

استاد دانشگاه فردوسی مشهد، بینالود، علوم پزشکی وارستگان، فرهنگیان شهید بهشتی، هاشمی نژاد، ثامن الحجج(ع)

Researcher ID: (94963)

31
1
3
7
11
35
3

Conference Papers

Books

 • کتاب «حدوث وقِدَم» از نگاه فیلسوفان و متکلمان اسلامی (فلسفه علم) - 1397 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • دبیر، معاون، مدیر دروس دبیرستان. اداره آموزش وپرورش درگز وناحیه های1و5و4 مشهد (1368-1378)
 • کارشناس مسئول آموزش متوسطه. اداره آموزش وپرورش ناحیه 4 مشهد (1378-1383)
 • سرگروه آموزشی و عضو کمیته پژوهشی اداره آموزش وپرورش ناحیه 4 مشهد (1394-1400)
 • سابقه تدریس در تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی. فردوسی مشهد، علوم پزشکی وارستگان مشهد، فرهنگیان شهید بهشتی، فرهنگیان شهید هاشمی نژاد، فرهنگیان ثامن الحجج (ع)، آزاد اسلامی، بینالود و کاویان (1386-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرفرهنگی و دبیرشورای فرهنگی دانشگاه بینالود مشهد (1396-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مأموربه دانشگاه فردوسی مشهد (1391-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در مأموربه دانشگاه فرهنگیان (1395-1400)

جوایز و افتخارات

 • کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ازحوزه مشهدوکلات (1394)
 • کاندیدای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ازحوزه مشهدوکلات کسب رتبه 24 با حدود 25/000 رای (1390)
 • تقدیروتشویق کتبی از وزیر، استاندار، مدیر کل، ریاست دانشگاه ...( بجزتقدیرهای کتبی نهادها از قبیل شورای نگهبان و .....118 مورد
 • دوره های آموزشی گذرانده شده کامپیوتر، مهارت های تدریس و ... آموزش وپرورش 1881 (عمومی738 تخصصی1143) دانشگاه ها و نهادها 1199 جمع کل 3080 ساعت
 • گواهی پیشنهادپذیرفته شده درنظام پذیرش وبررسی پیشنهادات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش 19 مورد
 • سرگروه درسی، مصحح، منشی، بازبین، مراقب، سرپرست سالن در امتحانات نهایی کشوری، طراح سئوال امتحان هماهنگ و.. ده ها مورد
 • مدرس کلاس های متمرکز تقویتی نهایی، عربی وفلسفه ناحیه4 مشهد
 • عضوکمیته پژوهشی و کمیته تحقیق و توسعه آوپ، ناحیه4مشهد
 • مدیر اجرایی انتشارات فلسفه علم
 • تدریس درمقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه، دوره های ضمن خدمت مدرسان و دبیران 48 عنوان درسی
 • عضویت در شورای نشر/ دبیر شورای فرهنگی/ مسئول کمیته انضباطی دانشجویی در موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

Workshops

 • دوره های گذرانده شده از 1368 تا 1399 جمع 1881 ساعت - وزارت آموزش و پرورش (1399)
 • ارتقاء شایستگی های تدریس مدرسان مدعو غیر هیأت علمی - دانشگاه فردوسی مشهد (1398)
 • مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران - معاونت فرهنگی،اجتماعی، وزارت عتف (1398)
 • آموزش مجازی آشنایی با روش مقاله نویسی علمی-پژوهشی - نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها (1398)
 • آموزش مجازی روش چاپ مقاله در نشریات بین المللی - نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها (1398)
 • تدریس در دوره انگیزش تحصیلی و مطالعه - اداره آموزش و پرورش ناحیه4 مشهد (1397)
 • تدریس در دوره کارگاه دبیران و مدرسان درس عربی - اداره آموزش و پرورش ناحیه4 مشهد (1397)
 • آسیب شناسی فضای مجازی در دانشگاه و بیان تجربیات - معاونت فرهنگی،اجتماعی، وزارت عتف (1397)
 • شیوه های مخاطب شناسی و مدیریت جذب مخاطب در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی - دانشگاه نیشابور (1397)
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری فرهنگی - معاونت فرهنگی،اجتماعی، وزارت عتف (1397)
 • تدریس در دوره کارگاه دبیران و مدرسان درس عربی - اداره آموزش و پرورش ناحیه4 مشهد (1396)
 • مدرس جشنواره نوجوان خوارزمی- قسمت پژوهش - اداره آموزش و پرورش ناحیه4 مشهد (1396)
 • سوادرسانه ای - دانشگاه کوثر بجنورد (1396)
 • برنامه ریزی و اولویت بندی برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه9کشور - دانشگاه کوثر بجنورد (1396)
 • مجوزتدریس دروس مبانی نظری اسلام - نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها (1396)
 • بیان تجارب موفق و ناموفق برنامه های فرهنگی و اجتماعی در نیمسال گذشته ...دانشگاه های منطقه9کشور - دانشگاه سمنان (1396)
 • ضرورت تشکیل کرسی های آزاد اندیشی - دانشگاه سمنان (1396)
 • تدریس در دوره کارگاه دبیران و مدرسان درس الهیات، فلسفه و منطق - اداره آموزش و پرورش ناحیه4 مشهد (1395)
 • تدریس در دوره کارگاه دبیران و مدرسان درس عربی - اداره آموزش و پرورش ناحیه4 مشهد (1395)
 • تدریس در دوره کارگاه آموزشی جشنواره نوجوان خوارزمی- پژوهش - اداره آموزش و پرورش ناحیه4 مشهد (1395)
 • تدریس در دوره بررسی، تحلیل وروش تدریس عربی1 انسانی پایه دهم وبازآموزی مبانی علمی آن - اداره آموزش و پرورش ناحیه4 مشهد (1395)
 • تدریس در دوره بررسی، تحلیل وروش تدریس عربی1 تجربی ریاضی پایه دهم وبازآموزی مبانی علمی آن - اداره آموزش و پرورش ناحیه4 مشهد (1395)
 • تدریس در دوره کارگاه دبیران و مدرسان درس عربی - اداره آموزش و پرورش ناحیه4 مشهد (1395)
 • مدرس نوزدهمین فراخوان معلم پژوهنده - اداره آموزش و پرورش ناحیه4 مشهد (1395)
 • مدرس پنجمین جشنواره هنرهای نمایشی درس عربی (به زبان عربی) - اداره آموزش و پرورش ناحیه4 مشهد (1395)
 • تدریس در دوره توانمند سازی مدرسین ضمن خدمت- برنامه ریزی درسی - اداره آموزش و پرورش ناحیه4 مشهد (1394)
 • تدریس در دوره کارگاه دبیران و مدرسان درس فلسفه - اداره آموزش و پرورش ناحیه4 مشهد (1394)
 • تدریس در دوره ارزشیابی آموزشی فلسفه والهیات - اداره آموزش و پرورش ناحیه4 مشهد (1394)
 • ارتباط موثراستادودانشجو - دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1394)
 • آموزش مقاله نویسی - نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها (1394)
 • آشنایی باپایگاه های اطلاعاتی درزمینه علوم انسانی End Note - کالج دانشگاه فردوسی مشهد (1392)
 • دوره های آموزشی اصول تغذیه ومهارتهای زندگی و مهارتهای زندگی ونقش تعلیمی وتربیتی والدین و..... - معاون پشتیبانی استانداری خراسان رضوی (1387)
 • Internet مقدماتی - کالج دانشگاه فردوسی مشهد (1383)
 • دوره مهارتی رایانه کاردرجه یک - وزارت کارواموراجتماعی (1383)
 • دوره مهارتی رایانه کاردرجه دو - وزارت کارواموراجتماعی (1382)

Other

 • ریز موارد و رزومه اصلی در www.ali-yazdanbakhsh.ir و یا www.4sooy.ir
 • وبلاگ شخصی http://yazdanbakhsh.blogfa.com
 • طراحی و مدیریت سایت گروه فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد http://philosophy.um.ac.ir