آقای دکتر Mehran Emadi

Dr. Mehran Emadi

استادیار دانشگاه

Researcher ID: (95940)

30
15
3
1
6
3
1

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

 • شبیه سازی سه بعدی فرآیند اکسیداسیون حرارتی سیلیکن (پدیده نوک پرنده ) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه (1399)
 • شناسایی چهره انسان در شدت نورهای مختلف در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه (1389)
 • ساخت شکل موجهای سینوسی سه فاز با فرکانس متغیر از1/0تا 400 هرتز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه (1383)

Teaching Experience

Education

 • دکتری حرفه ای مهندسی برق الکترونیک ( پردازش تصویر) دانشگاه تکنولوژی مالزی UTM1387-1391

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری پویندگان نقش جهان (1378-1384)
 • رئیس موسسه آموزش عالی آزاد نوین صدرا اسپادانا (1384-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر بخش تحقیق و توسعه الکترونیک شرکت شینه اصفهان (1375-1381)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی (1381-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس دانشکده مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس شورای دانشی برنامه علمی فنی مهندسی 2صنایع پتروشیمی (1401-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه (1402)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه (1399)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه (1394)