ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Ali Sharghi

Dr. Ali Sharghi

عضو هیئت علمی گروه معماری

Researcher ID: (96431)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

Ali Sharghi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کیفیت معماری منظر پردیس دانشگاهی بر کاربرد آموزشی آن (تحلیل کارکردی نظریه بازسازی تمرکز ذهنی و مطالعه دانشجویان در فضای باز)ماهنامه باغ نظر1390
2دریافت فایل PDF مقالهویژگی های محیطی مؤثر در افزایش کیفیت زندگی ساکنان خانه های سالمندان نمونه موردی: خانه های سالمندان ناحیه شمیرانات در استان تهراندو فصلنامه مطالعات معماری ایران1394
3دریافت فایل PDF مقالهشباهت ها و تفاوت های رضایتمندی بزرگ سالان و کودکان از فضاهای باز مجتمع های مسکونی تهراندوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار1393
4دریافت فایل PDF مقالهنقش فرم سقف درکاهش هدر رفت انرژی با معیار انرژی تابشی دریافتیدوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار1395
5دریافت فایل PDF مقالهپنجره ای رو به بهبودیفصلنامه منظر1396
6دریافت فایل PDF مقالهچارچوبی جهت تحلیل عوامل رفتاری موثر ساکنان ساختمان های مسکونی بر میزان مصرف انرژیدوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار1396
7دریافت فایل PDF مقالهمدل یابی معادلات ساختاری (SEM) شاخصه های شهر دوستدار سالمند پایدار در تهراندوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار1396
8دریافت فایل PDF مقالهSemantic Factors: Students’ Sense of Belonging to Outdoor School Spacesمجله بین المللی معماری و توسعه شهری1395
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی مسکن بومی و بازسازی شده پساسانحه روستایی، روستای مورد مطالعه: لیاول علیا پس از زلزله 1369 منجیل-رودبارفصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران1398
10دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی آسیب پذیری های کالبدی-زیرساختی در برابر زمین لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد مطالعاتی: سکونتگاههای واقع در محدوده استان تهران و البرزفصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران1398
11دریافت فایل PDF مقالهارتقا آسایش حرارتی و بهینه سازی مصرف انرژی به کمک سیستم های تهویه طبیعی در کتابخانه هافصلنامه معماری سبز1398
12دریافت فایل PDF مقالهبازشناسی تطبیقی الگوهای هندسه فراکتال در معماری و منظر باغ ایرانی (نمونه موردی: باغ گلشن طبس)ماهنامه باغ نظر1399
13دریافت فایل PDF مقالهحس تعلق به مکان و مطالعه تطبیقی آن در مکان‏های واقعی و مجازیدوفصلنامه رسانه و فرهنگ1398
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر ابعاد بازسازی محلات بر التیام پیامدهای اجتماعی-روانی، پس از زلزله سال 1382 بمفصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران1399
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مکانگزینی سرپناه اضطراری و موقت در فضای سبز و بازی بر تابآوری روانی کودکان، مورد مطالعاتی: زلزله ۱۳۹۶ کرمانشاهفصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران1399
16دریافت فایل PDF مقالهContent Analysis of Post-Disaster Socio-Psychological Research Focusing on Methodology and Subject Researchفصلنامه امداد و نجات1398
17دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی معیارهای اجتماعی و کالبدی مجموعه های زیستی ناهمگن مبتنی بر ادراک همسایگان (موردپژوهی: محله ی حسن آباد-زرگنده)دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران1399
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی‌های کالبدی- محیطی و سیاست‌های تأمین مسکن موقت در ایران از منظر التیام و انطباق با پیامدهای ضربه روانی سانحهفصلنامه مسکن و محیط روستا1398
19دریافت فایل PDF مقالهEffect of Built Environment on Health Dimensions during the Quarantine: A Cross-Sectional Study Following the Covid-19 Pandemic in Iranفصلنامه امداد و نجات1399
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیرنشانههای نمای مسکن بر استیگمای وضعیت اجتماعی-اقتصادی ساکنین (مطالعه موردی: منطقه ۴ شهرداری تهران)هویت شهر1400
21دریافت فایل PDF مقالهکارایی ادراکی نور روز: یک مطالعه مروری ساختاریافته از نقش الگوهای انتشار نور روز بر ادراکات ساکنان در فضاهای داخلیدوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک1399
22دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی مسکن حمایتی با معیارهای مقرون به صرفه گی مبتنی بر عدالت فضایی در شهر بابلسرفصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار1397

Ali Sharghi Teaching Experience

RowUniversityرتبه علمیYear
1دانشیار

Ali Sharghi Education

RowFieldUniversityمقطعYear
1معماری منظر
UPM مالزی
دکتری تخصصی1387-1393
2مهندسی معماریکارشناسی ارشد1367-1376
create: 17 December 2018 - view 514

Ali Sharghi annual papers published chart

Contact informations

Email: a_sahrghi_a@yahoo.com
Country: ایران Province: تهران City: تهران
Address: تهران، لویزان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده معماری

Share

Top Keywords in Ali Sharghi papers

Support