آقای SAMAN NILOUFARI

SAMAN NILOUFARI

پژوهشگر و کارشناس ارشد روابط بین الملل گرایش سیاست و امنیت بین الملل - کارشناس روابط سیاسی در روابط دیپلماتیک- مورد تاییدبنیادملی نخبگان ( استعداد درخشان) - دارای 3 مقاله ISI و 7 مقاله ISC و نزدیک به 70 مورد افتخارات علمی، تحصیلی و پژوهشی

Researcher ID: (96761)

9
2
22
4

Conference Papers

Education

 • کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده علوم سیاسی تهران مرکزی1395-1397
 • کارشناسی روابط سیاسی در روابط دیپلماتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-دانشکده علوم سیاسی تهران مرکزی1390-1394

جوایز و افتخارات

 • برگزیده تسهیلات (جایزه) دانش آموختگان برتر دانشگاهی (طرح شهید رهنمون) بنیاد ملی نخبگان (1400)
 • برگزیده جایزه شهید تهرانی مقدم بنیاد ملی نخبگان در سال 1398 (1398)
 • کارشناس ارشد رشته روابط بین الملل با معدل 19/62 (1397)
 • برگزیده کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی،سرزمینی و کلان شهرها- راهکارها و چالشها با محوریت پدافندغیرعامل ومدیریت بحران-برگزار کننده: دانشگاه افسری امام علی(ع) (1397)
 • پژوهشگر و نویسنده مقاله : راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ، ارتقاء و تاثیر آن بر الگوی پیشرفت و راهبرد دفاعی و بازدارندگی (1397)
 • پژوهشگر و نویسنده مقاله : بررسی رویکرد یکجانبه گرایی دولت آمریکا در توافقنامه پاریس از منظر حقوق بین الملل (1397)
 • پژوهشگر و نویسنده مقاله : بررسی رویکرد یکجانبه گرایی دولت آمریکا (پذیرش مقاله بصورت سخنرانی رزرو) (1397)
 • برگزیده نخستین جشنواره پایان نامه های برتر، جایزه ویژه خیام (جشنواره پایان نامه های برتر سال 1397)-مورد تایید به عنوان اثر برتر و مورد تایید برای دریافت لوح ویژه جشنواره (1397)
 • برگزیده پنجمین کنفرانس اقتصاد در شرایط تحریم، بانگاهی به شرایط (سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و...) کشور ایران در پسا برجام (1396)
 • پژوهشگر و نویسنده مقاله : امنیت ملی ایران، پیشرفت،ارتقاء و تاثیر آن بر الگوی پیشرفت (1396)
 • برگزیده کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی (1396)
 • پژوهشگر و نویسنده مقاله : امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، ارتقاء و تاثیر آن بر راهبرد بازدارندگی و ثبات امنیتی (1396)
 • پذیرفته شده بدون آزمون(ممتازین) کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (1395)
 • مورد تایید بنیاد ملی نخبگان (پذیرفته شده جایزه جذب در دستگاه های اجرائی دانش آموختگان در سال1395) - دانش آموخته برتر (1395)
 • فارغ التحصیل کارشناسی رشته روابط سیاسی در روابط دیپلماتیک (دانشجوی شاگرد اول بامعدل 19/12) دردانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی (1394)
 • رتبه اول تحصیلی در سال 1393 در مقطع کارشناسی رشته روابط سیاسی در روابط دیپلماتیک دانشکده علوم سیاسی تهران مرکزی با معدل 19/84 (1393)
 • رتبه 8 کنکور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی درمقطع کارشناسی رشته روابط سیاسی با گرایش روابط دیپلماتیک در سال 1390 (1390)
 • مورد تاییدبنیاد ملی نخبگان-استعداد درخشان-دانشجوی برتر و مشمول دریافت جایزه های تحصیلی در نیمسال تحصیلی1397-1396 (جزء 6 دانشجوی نخبه برتر کشوری در دانشگاه آزاد اسلامی در سال مذکور)
 • عضو نخبگان شاهد وایثارگراداره کل بنیاد شهید تهران بزرگ
 • عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • دارای 3 مقاله isi و 7 مقاله isc به صورت علمی- پژوهشی و مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • دارای بیش از 67 مورد افتخارات علمی ، تحصیلی ، پژوهشی و ...