مهرعلی همتی نژادطولی | سیویلیکا

پروفسور مهرعلی همتی نژادطولی

استاد

معرفی

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

استان
گیلان
شهر
رشت
تلفن
013-33328043
آدرس
رشت خیابان دکترحشمت کوچه شهیدخیراندیش بن بست شریف پلاک 39

سمتهای علمی و اجرایی مهرعلی همتی نژادطولی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (هیات تحریریه)
  • دانشگاه گیلان (عضو هیات علمی)

مقالات مهرعلی همتی نژادطولی در کنفرانس های داخلی

مکانیابی بهینه فضادربافت هشرتوسط GIS مطالعه موردی فضاهای ورزشی شهرتالش
سال 1392
ارائه شده در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تاثیر استراتژیهای تقلید (کپی کت) بر شباهت درک شده با تعدیلگری وفاداری بهبرند
سال 1395
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

مقالات مهرعلی همتی نژادطولی در ژورنال های داخلی

ارائه چارچوب تحلیل سیستماتیک فرایند تولید تا مصرف کالاهای ورزشی ایرانی
سال 1399
ارائه شده در دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی

سوابق استادی مهرعلی همتی نژادطولی

استاد تمام دانشگاه گیلان
null - null

تحصیلات مهرعلی همتی نژادطولی

دکتری حرفه ای مدیریت وبرنامه ریزی درتربیت بدنی
1369 - 1375
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
1366 - 1369
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
1358 - 1365

سوابق شغلی مهرعلی همتی نژادطولی

سابقه کار دانشگاهی موسس ورییس جهاددانشگاهی استان گیلان
1359 - 1364
سابقه کار دانشگاهی سرپرست مرکزآموزش ازراه دور(پیام نورفعلی)
1359 - 1363
سابقه کار دانشگاهی مدیراداری دانشگاه آزاداسلامی رشت
1364 - 1366
سابقه کار دانشگاهی معاون دفاعی دانشگاه گیلان
1369 - 1371
سابقه کار دانشگاهی معاون اداری و مالی دانشگاه گیلان
1373 - 1374
سابقه کار دانشگاهی مسوول راه اندازی ورییس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه گیلان
1373 - 1375
سابقه کار دانشگاهی رییس دانشگاه پیام نوررشت
1377 - 1384
سابقه کار دانشگاهی مدیرتحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان
1377 - 1388
سابقه کار دانشگاهی مسوول راه اندازی ورییس موسسه آموزش عالی راهبردشمال رشت
1386 - 1388
سابقه کار دانشگاهی معاون اداری ومالی ودانشجویی موسسه آموزش عالی راهبردشمال رشت
1388 - 1392
سابقه کار دانشگاهی معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان
1392 - 1396
سایر سوابق سرپرست هیات دوومیدانی استان گیلان
1387 - 1388
سایر سوابق مشاورپژوهشی استانداری گیلان
1373 - 1377
سابقه کار دانشگاهی مسوول تربیت بدنی دانشگاههای پیام نورمنطقه یک کشور(استان های اردبیل.گیلان.قزوین و زنجان)
1378 - 1384