محمد لطفی | سیویلیکا

محمد لطفی

دکتری هواشناسی کشاورزی

معرفی

استان
ایلام
شهر
دره شهر
آدرس
استان ایلام، شهر دره شهر

مقالات محمد لطفی در کنفرانس های داخلی

بررسی وضعیت خشکسالی بر اساس تعدادی از شاخص‌های آماری در شهرستان کرج
سال 1388
ارائه شده در دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
کارایی روش های زمین آمار در تعیین مناطق مساعد برای کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه مودی: استان تهران)
سال 1388
ارائه شده در همایش ژئوماتیک 88
بررسی روند گسترش فیزیکی شهر دره شهر و اثرات زیست محیطی آن
سال 1400
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری

مقالات محمد لطفی در ژورنال های داخلی

(مقاله علمی پژوهشی) مقیاس کاهی آماری برونداد دمای کمینه مدل های اقلیمی تحت سناریوهای RCP در غرب ایران
سال 1399
ارائه شده در دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی
پیش نگری دماهای بیشینه با استفاده از مدل های جهانی اقلیم تحت سناریوهای RCP و ریزمقیاس گردانی مدل های LARS-WG و SDSM در غرب کشور
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه جغرافیای طبیعی