آقای دکتر Mohammad Tahan

Dr. Mohammad Tahan

مدرس دانشگاه

Researcher ID: (97574)

8
14
2
1
1
5
15

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه ازاد اسلامی (1398-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند