ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

Papers of The First National Conferemce on Humanities Development

More

Hold place: شیراز - Payame Noor University, دانشگاه پيام نور استان فارس-مركز توسعه آموزشهاي نوين ايران (متانا)
Year: 2019    Page count: 4989
Paper count: 415  Total view: 137529
COI: HUDE01
Authors: 805 Author

Search in papers

مجموعه مقالات سایر دوره های The First National Conferemce on Humanities Development

Papers of The First National Conferemce on Humanities Development

Conference Paper

6. آموزش شهروندی و توسعه سیاسی

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: اعظم مقدس
Page: 11
Conference Paper

46. بررسی ابعاد تطبیقی در قانون جزایی ایران

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: هادی فیاضی
Page: 22
Conference Paper

172. بررسی وظایف و اختیارات تراستی

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: احسان سامانی
Page: 17
Conference Paper

213. تحلیل انتقادی ابرانسان نیچه

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: رقیه خسروشاهی
Page: 12
Conference Paper

247. جرم شناسی پدیده کودکان کار در ایران

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: مهناز فتاحی
Page: 10
Conference Paper

249. جرمزایی برخی جرایم مهم

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: داود سعیدی
Page: 16
Conference Paper

252. جلوه گاه طبیعت در مثنوی معنوی

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: پرنیان محمدیان
Page: 7
Conference Paper

255. حدود اختیار مالکین در تقسیم مال مشاع

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: اکرم حاتمی
Page: 14
Conference Paper

256. حق بر تردد

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: عسکر جلالیان - سعید آزوغ
Page: 13
Conference Paper

281. زنانه نویسی در شعر پروین اعتصامی

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: محمد معین صفاری
Page: 15
Conference Paper

288. سیاست نامه خواجه نظام الملک

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: مزدک نصوری
Page: 9
Conference Paper

300. شهرسازی در عصر اول عباسی 132 ق تا 232 ق

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: سید صاحب برزین
Page: 15
Conference Paper

303. ضمانت اجرای تعهدات پزشک

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: سیده الهام ساداتی
Page: 14
Conference Paper

314. فلسفه تطبیقی: مطابقه یا مقارنه

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: عبدالله نیک سیرت
Page: 5
Conference Paper

315. فلسفه مخدوش جدایی طلبان معارف وحیانی

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: رحمت کشفی
Page: 18
Conference Paper

317. فک رهن دریایی

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: ایمان دهقانی دهج - سید محمد موسوی
Page: 8
Conference Paper

318. قلمرو و ماهیت تعهد پزشک

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: سیده الهام ساداتی
Page: 13
Conference Paper

322. مبانی اندیشه جهان وطنی درآموزه های مانی

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: جواد فراست
Page: 25
Conference Paper

331. مسئولیت مدنی مالک ناشی از نیلینگ

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: اکرم حاتمی
Page: 11
Conference Paper

341. معیارهای توسعه از منظر قرآن کریم

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: محمدرضا رنجبر
Page: 8
Conference Paper

362. نقدی حقوقی بر برخی از اصول پست مدرنیسم

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: عباس بصیری
Page: 6
Conference Paper

365. نقش تربیتی زن در جامعه اسلامی

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: نعیمه کبیری قمی
Page: 8
Conference Paper

405. کوفه از اردوگاهی نظامی تا شهری اسلامی

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: Persian
Authors: سیدصاحب برزین
Page: 18
Conference Paper

410. A Study on How Women Can Be Better Interpreters

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: English
Authors: Zahra Arsalani
Page: 11
Conference Paper

412. Dialect and age: first language acquisition on SLA motivation

Full TextDownload Full Text
Year: 1398
Language: English
Authors: SAMIRA MOHSENIKIA
Page: 11
Support