Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Papers of The International Conference on Human, Architecture, Civil Engineering and City (ICOHACC 2015)

More

Hold place: Tabriz - مركز مطالعات راهبردي معماري و شهرسازي
Year: 2015    Pages: 8386
Conference Paper Count: 926  Abstract View: 435793
Author Count: 1421
Total Citiation to Conference: 82

Search in Conference papers

Other papers of The International Conference on Human, Architecture, Civil Engineering and City (ICOHACC 2015)

Read and Download Papers of The International Conference on Human, Architecture, Civil Engineering and City (ICOHACC 2015)

Conference paper

1. آب و خاک

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 5
Conference paper

6. آموزش خلاق

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 11
Conference paper

16. ادراک کودک از محیط

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined - undefined undefined
Pages: 8
Conference paper

64. از بازار تا مراکز خرید امروز

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 7
Conference paper

95. باد و آسایش انسان

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 7
Conference paper

100. باز سازی ساختمان تاریخی شان غازان تبریز

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 11
Conference paper

118. بازی نمادی و رشد شخصیتی کودک

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 6
Conference paper

119. باغ و کوشک قاجاری کلانتر در تبریز

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 8
Conference paper

120. باغ کتاب

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 8
Conference paper

138. بررسی اصل خلوت و امنیت در محلات

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 7
Conference paper

221. بررسی حضور زنان در فضاهای شهری

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 12
Conference paper

370. بررسی نیازهای روانشناختی در محیط مسکونی

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 7
Conference paper

401. بررسی کاربرد نظریو گشتالت در طراحی معماری

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 10
Conference paper

408. برنامه ریزی حمل و نقل پایدار

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 6
Conference paper

439. تاثیر رنگ و فرم در طراحی بیمارستان کودکان

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 15
Conference paper

466. تاثیر نقش سازه در فرم ساختمان


Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 3
Conference paper

471. تاثیر کیفیت فضای معماری بر استفاده از آن

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 6
Conference paper

478. تاریخچه آموزش نوین معماری در ایران

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 6
Conference paper

533. تعاریف و مفاهیم بیونیک در معماری

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 7
Conference paper

545. توسعه پایدار و تأثیر آن بر طراحی منظر

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 7
Conference paper

565. حقوق معمار

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined - undefined undefined
Pages: 9
Conference paper

576. رابطه موسیقی و معماری در بوشهر

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 7
Conference paper

578. راه های مقابله با نشست زمین

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 7
Conference paper

588. رسانه و دنیای مجازی در معماری

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 5
Conference paper

590. رنسانس در خارج از ایتالیا

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined - undefined undefined
Pages: 7
Conference paper

591. روانشناسی محیط خانه سالمندان

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 8
Conference paper

593. روانشناسی محیطی در آفرینش فضای معماری

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 10
Conference paper

594. روح زنانه ومردانه در معماری

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 8
Conference paper

608. زیبایی شناسی در طراحی منظر خیابان شهری

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 9
Conference paper

617. سبک آذری

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined - undefined undefined
Pages: 5
Conference paper

631. سینمای کیارستمی و تفکر اندیشه

Full Text
Download PaperYear: 1394
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 12