Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Papers of

More

Hold place: Tehran - Scientific association of Iranian Architecture & Urbanism, كنسرسيوم آنابافت شهر انجمن معماري و شهرسازي استان البرز جامعه مهندسان شهرساز موسسه بناشهر پايدار - موسسه فرهنگي هنري سلوي نصر
Year: 2016    Pages: 7440
Conference Paper Count: 581  Abstract View: 140499
COI: IACUT02
Author Count: 875
Total Citiation to Conference: 23

Search in Conference papers

Other papers of

Read and Download Papers of

Conference paper

39. از سبک تا هویت در معماری

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined - undefined undefined
Pages: 13
Conference paper

46. اصول و مبانی در طراحی مسکن پایدار

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 11
Conference paper

50. اقلیم ومعماری (بادگیرها)

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined - undefined undefined
Pages: 13
Conference paper

51. الگوهای خانه های قاجاریه در شیراز

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 10
Conference paper

57. انرژی های پاک در طراحی اکوپارک

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 11
Conference paper

58. انسان، طبیعت، معماری

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 30
Conference paper

64. اهمیت و نقش فضاهای سبز در شهر و شهرسازی

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 11
Conference paper

71. ایمنی و امنیت، حقوق گمشده کودکان در شهر

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 17
Conference paper

72. بادگیر و معماری همسو با اقلیم

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 18
Conference paper

86. باغ های شفابخش در مراکز درمانی

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 12
Conference paper

87. بام سبز

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined - undefined undefined
Pages: 12
Conference paper

117. بررسی تأثیر زئولیت در مقاومت فشاری بتن

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 7
Conference paper

135. بررسی تاثیر فرهنگ بر معماری بومی شهر کرمان

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 11
Conference paper

141. بررسی تاثیر هویت محله ای بر امنیت شهری

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 20
Conference paper

159. بررسی حس مکان در مسجد شیخ لطف الله

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 13
Conference paper

162. بررسی خطوط سریع السیر ریلی دنیا

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 14
Conference paper

178. بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 10
Conference paper

185. بررسی سازه های چادری به عنوان سازه های نو

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 8
Conference paper

190. بررسی سنگ نگاره های مکشوفه درنشلْجْ

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 10
Conference paper

238. بررسی نقش برجسته پادیاو در معماری اسلامی

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 6
Conference paper

307. تاثیر اقلیم در معماری ایران

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 16
Conference paper

310. تاثیر حس مکان بر معماری محیط

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 10
Conference paper

319. تاثیر معماری بر بهسازی هنجارهای اجتماعی

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 19
Conference paper

333. تحلیل رنگ ها از دید عرفان و معماری

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 14
Conference paper

340. تحلیل و بررسی ابعاد مختلف بر توسعه پایدار

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 9
Conference paper

360. توسعه پایدار

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 11
Conference paper

361. توسعه پایدار و گردشگری شهری

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 9
Conference paper

364. تکنولوژی و فناوری در مقابل فرهنگ و معماری

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 9
Conference paper

372. حقوق شهروندی

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined - undefined undefined - undefined undefined
Pages: 12
Conference paper

402. زیباشناسی در معماری وشهرسازی

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 10
Conference paper

408. سازه فضا کار

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined - undefined undefined - undefined undefined
Pages: 14
Conference paper

414. سیر تحول بازارهای ایران

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 11
Conference paper

419. شاخصه های مکان مقدس (مسجد)

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined - undefined undefined
Pages: 7
Conference paper

424. شهر اسلامی با تاکید بر فضای شهری

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 11
Conference paper

426. شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 12
Conference paper

454. فرم های معماری و مفاهیم طراحی پایدار

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 9
Conference paper

458. مبانی و مفاهیم معماری اسلامی

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 11
Conference paper

459. مبلمان شهری از منظر و هویت شهر

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 16
Conference paper

470. مروری بر روش های انتخاب سبد پروژه

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 20
Conference paper

471. مروری بر طراحی ساختمان های هوشمند

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 11
Conference paper

475. مشارکت در بافت فرسوده، شهر سنندج

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 9
Conference paper

490. معماری ایرانی و اسلامی

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 13
Conference paper

494. معماری و طبیعت

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined - undefined undefined
Pages: 15
Conference paper

498. معیاری برای ساختمان سبز LEED

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined - undefined undefined
Pages: 10
Conference paper

505. مکان یابی مساجد

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 15
Conference paper

509. نقش آب در مسکن از معماری گذشته تا کنون

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 8
Conference paper

523. نقش معماری اسلامی در معماری پایدار

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 13
Conference paper

534. نکات اجرایی در ساخت بتن سبکدانه

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 10
Conference paper

542. هندسه طبیعت دربرابرهندسه اقلیدس

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined
Pages: 14
Conference paper

549. پایداری درمعماری وشهرسازی

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined - undefined undefined
Pages: 17
Conference paper

558. چیستی بام سبز

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Persian
Authors:undefined undefined - undefined undefined - undefined undefined
Pages: 11
Conference paper

579. Crack Study by Isogeometric Analysis Method

Full Text
Download PaperYear: 1395
Language: Englishglish
Authors:undefined undefined - undefined undefined
Pages: 12
Support