Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران

2022-3-19

هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران روز یکشنبه، 25 اردیبهشت، 1401 توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین, مرکز مطالعات و تحقیقات علوم وفنون بنیادین در جامعه  در شهر تهران برگزار می شود

دانشجویان علاقه مند می توانند حداکثر تا 22 اردیبهشت ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

 محورهای همایش:

 الف: مطالعات و تحقیقات نوین در علوم تربیتی
ب: مطالعات و تحقیقات نوین در علوم روانشناسی

پ: مطالعات و تحقیقات نوین در مشاوره

ت: محورهای ویژه
راهکارهای بهتر زیستن در کشور

- راهکارهای تربیت صحیح فرزندان 

و...

(اطلاعات کامل همایش)

Conferences and Journals News

Support