ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

2022-4-4
ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان روز چهارشنبه، 25 آبان، 1401 لغایت جمعه، 27 آبان، 1401 توسط ماهیان زینتی ایران با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  به صورت آنلاین برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا 31 خرداد ماه با توجه به محورهای این دوره کنگره اقدام نمایند


Main Topics

 

o    Aquatic animal biology and stock assessment
o    Aquatic stock enhancement
o    Climate change and aquaculture
o    Fish Aquacaulture (Pond, Raceway, Cage, IMTA, Organic, Biofloc, RAS and semi RAS)
o    Crustacean Aquaculture
o    Mollusc and Echinoderm Aquaculture
o    Algae and Seaweed Aquaculture and industrial applications

 

(اطلاعات کامل کنگره)