کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور

2022-7-23
کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور

کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور روز دوشنبه، 30 آبان، 1401 توسط دانشگاه تهران, اندیشکده تدبیر آب در شهر تهران برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا 15 شهریور ماه با توجه به محورهای این دوره کنفرانس اقدام نمایند

محورهای همایش:

دوره زمانی محاسبه بیلان آب
ساختار بیلان آب
روش‌شناسی تولید منحنی‌های هم میزان متغیرهای هیدروکلیماتولوژی
روش‌شناسی محاسبه و برآورد برداشت آب (زیرزمینی و سطحی)
و...

 

(اطلاعات کامل کنفرانس)