بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن

2022-7-26
بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن

بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن روز شنبه، 16 مهر، 1401 لغایت چهارشنبه، 20 مهر، 1401 توسط انجمن بتن ایران در شهر تهران برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا 1 شهریور ماه با توجه به محورهای اصلی همایش اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

- تحلیل و طراحی سازه های بتنی(A)

۲- تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی(B)

۳-تکنولوژی بتن(C)

۴-دوام و پایائی بتن و سازه های بتنی(D) 

۵-و...

(اطلاعات کامل همایش)