بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

2022-8-13
بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران روز دوشنبه، 18 بهمن، 1401لغایت سه شنبه، 19 بهمن، 1401توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و انجمن هیدرولیک ایران در شهر اهواز  در دانشکده مهندسی عمران و معماری دانشگاه اهواز برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند به حوزه هیدرولیک دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود در 21 یکمین دوره کنفرانس حداکثر تا 30 آبان ماه با توجه به محورهای این دوره اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

تغیرات اقلیمی و اثرات حدی آنها بر هیدرولیک آبراهه‌ها و تالاب‌ها
هیدرولیک محیط زیست و پایش کیفی آبراهه‌ها و تالاب‌ها
مهندسی رودخانه و هیدرولیک رسوب
هیدرودینامیک و هیدرولیم محاسباتی
سازه‌های آبی، مدل‌های فیزیکی و روش‌های اندازه‌گیری
و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)