چهارمین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات

2022-10-9
چهارمین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات

چهارمین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات روز پنجشنبه، 20 بهمن، 1401 توسط دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار می شود.

از پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات و آثار خود در این دوره کنفرانس حداکثر تا تاریخ 20 دی ماه با توجه به محورهای این دوره کنفرانس اقدام نمایند

محورهای اصلی کنفرانس:

محورهای آموزش ریاضی

ارزیابی کتاب های ریاضی در دوره ابتدایی
یاددهی و یادگیری ریاضیات ابتدایی و متوسطه
حل مساله ومدل سازی در آموزش ریاضی
تاریخ ریاضیات در آموزش ریاضی
اقدام پژوهی، درس پژوهی در کلاس درس ریاضی
و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)