انتشار مقالات کنفرانس ملی بازی پردازی و جایزه ملی گیمیفیکیشن ایران

2022-10-10
انتشار مقالات کنفرانس ملی بازی پردازی و جایزه ملی گیمیفیکیشن ایران
مقالات کنفرانس ملی بازی پردازی و جایزه ملی گیمیفیکیشن ایران در تاریخ 18 مهر 1401 در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد.این رویداد توسط شرکت ویسنا طنین مدیران در شهر اصفهان برگزار شده است.در این رویداد 15 مقاله شامل 171 صفحه ارائه شده است.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از کنفرانس ملی بازی پردازی و جایزه ملی گیمیفیکیشن ایران به صورت زیر می باشد:

1. بازی پردازی در شرکت های بیمه:کاربردها و نمونه ها

2. The effect of training through Gamification on the implementation of the human resources scorecard

3. عناصر و کاربردهای گیمیفیکیشن در مراقبت های بهداشت و سلامت

4. مروری پانورامیک بر مطالعات صورت گرفته در حوزه بازی پردازی سالمندان در اپلیکیشن ها (بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱)

5. تاثیر مدیریت منابع انسانی بازی پردازی شده بر عملکرد سازمانی

6. بررسی عوامل راهبردی موثر بر پیاده سازی راهبرد بازی پردازی موفق در کسب و کارهای آنلاین (ترکیب مدل سازی داده بنیاد و ساختاری تفسیری)

7. کانون ارزیابی بازی محور؛ جانشینی برای ارزیابی های سنتی در کانون های ارزیابی

8. بررسی و تبیین تاثیر «تمارین آموزشی بازی جنگ» در ارتقاء کارایی رزمی-عملیاتی ارتش ج.ا.ایران

9. تحلیل موردی یک تجربه موفق از بازی وارسازی فرایند استخدام در صنعت گردشگری

10. بررسی تاثیر روش های نوین آموزشی مبتنی بر فناوری های نو در یادآوری دانش آموزان

11. بررسی تاثیر استفاده از گیمیفیکیشن در بازاریابی الکترونیکی

12. تبیین نقش بازی وارسازی بر توسعه مهارت های تفکرخلاق و گرایش های پژوهشی در آموزش های مجازی دانشجویان در پسا کرونا

13. شناسایی تهدیدها و فرصت های بکارگیری گیمیفیکیشن در آموزش های سازمانی از منظر متخصصان

14. بررسی تمایل به استفاده از اپلیکیشن گیمیفای شده: تئوری رفتار برنامه ریزی شده

15. مروری بر پیشایندها و پیامدهای گیمیفیکیشن بر رفتار مصرف کننده با رویکردی کتابسنجی