انتشار مقالات ششمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

2022-10-11
انتشار مقالات ششمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه
مقالات ششمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه در تاریخ 19 مهر 1401 در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد.این رویداد توسط انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در شهر تهران برگزار شده است.در این رویداد 63 مقاله شامل 576 صفحه ارائه شده است.بر اساس تحلیل اولیه انجام شده، مقالات این دوره از کنفرانس عمدتا در موضوعات زیر ارائه شده است:
  • - فیزیک
  • - ریاضیات
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از ششمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه به صورت زیر می باشد:

1. بررسی نقش هوش مصنوعی در مخابرات نوری

2. A nonstandard finite difference method for solving Schrodinger equation

3. The Richtmyer type nonstandard finite difference scheme for numerical solutions of a nonlinear equation

4. بررسی آماری الگوی بکارگیری موفقیت آمیز روش های نوین تدریس در رشته های علوم پایه (آمار و ریاضی) در مقطع کارشناسی

5. تحلیل محتوا کتاب ریاضی و آمار (۲) پایه یازدهم به روش ویلیام رومی

6. بررسی زاویه تابش خورشید ومیزان انرژی دریافتی در نقاط مختلف ایران

7. Covid-۱۹ Vaccination Analysis based on Unsupervised Machine Learning Algorithm

8. محاسبه متریک بورس و متریک زاویه کوانتومی در انتقال حالت عمومی بل از چندین کانال کوانتومی

9. اثر فشردگی در مدار الکتریکی غیر خطی کوانتومی شامل یک القاگر خطی و یک خازن غیر خطی

10. اثر جفت شدگی اتلافی بر همبستگی ها در کاواک اپتومکانیک

11. ترابرد قطبش اسپینی در نقطه کوانتمی

12. CONFINEMENT

13. pentaquarks In Multiquark Theories

14. شبیه سازی آشکارساز گازی گایگر- مولر در محیط نرمافزار کامسول

15. Concerning Of Smoothed Wave Functions Instead Of Discontinuous Wave Functions In Quantum Mechanics

16. ON THE CLASSIFICATION OF SOME PAIRS (G,φ(G)) OF P-GROUPS

17. The IceCube Neutrino Observatory

18. Longitudinal electron energy distribution

19. سیر تکاملی فیزیک نور

20. بررسی سیستم های دینامیکی در صفحه از روی کلی ترین شکل چندجمله ای مرتبه ۴

21. Mass and Stability of Hcc-Dibaryon

22. نقش معلم در یادگیری ریاضی دانش آموزان

23. حل معادلات غیرخطی انتگرال دیفرانسیل ولترا-فردهلم ۱ با استفاده از روش توابع ترکیبی

24. بررسی رسانندگی گرمایی نانولوله گاماگرافاینی به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی

25. برآوردهای ای بیز برای توزیع وایبل نمایی تعمیم یافته با داده های سانسور فزاینده نوع ۲

26. A different Method for nonlinear Fredholm integral equations of the second kind

27. طرح مدیریت کلید PNC

28. مطالعه غلظت گلوکز در محلول خون و گلوکز توسط طیف سنجی رامان

29. شاخص راندیک گراف های فازی دوقطبی و کاربرد آن در سیستم های اتصال شبکه Wi-Fi

30. بررسی ویژگی های گراف های فازی دوقطبی منظم

31. تحلیل محتوی فیزیک ۱ پایه دهم

32. On the ۲-Crossed Polymodules and fundamental relations

33. حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی با شرایط مرزی به کمک موجک های هار

34. مطالعه ساختار نانوخوشه های Ag(۳)Zn, Ag(۲)Zn و Ag(۴)Zn

35. بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر راهبردهای فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در آموزش فیزیک

36. بررسی خواص مغناطیسی هسته دوترون و هلیوم - ۳ برای تخمین جرم کوارک های مقید در این ساختارها

37. طیف سنجی فلورسانس القایی لیزری میکروجلبک اسپیرولینا : بررسی اثرات فیلتر داخلی

38. قضیه نقطه ثابت در فضای متریک α-کامل با کاربردهایش

39. رویکردهای اثربخش در یادگیری مفاهیم ریاضی و بررسی نتایج موفق آمیز آن

40. ساخت، مشخصه یابی و بهینه سازی مبدل فلورسنت پایه ژل برای بایومدولاسیون نوری بافت

41. سنتز و بررسی روش های سنتز گرافن اکسید

42. روشی برای محاسبه ی تعداد چندگروه های متمایز یک گروه متناهی

43. چندگروه n- توپولوژی بدست آمده از یک گروه چند n- توپولوژی

44. مقایسه روش فوریه و الگوریتم های پیشرفته ریاضی

45. کاربرد ریاضیات و تاثیر آن در آموزش ریاضی

46. حل تقریبی مسائل مقدار مرزی غیرموضعی با استفاده از توابع پایه ای شعاعی گاوسی

47. اضطراب ریاضی

48. بررسی آموزش علمی کاربردی بر بهبود پیشرفت یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه دوم شهر نیمروز

49. بررسی مروری تاثیر عامل کنترل بر کاهش بدفهمی های عبارت های جبری دانش آموزان پایه نهم

50. Masses of heavy Baryons in a chiral-diquark picture

51. بررسی داستان گویی در آموزش ریاضی

52. ریاضیات در قرآن

53. بررسی یادگیری بهتر ریاضی

54. سنتز سبز و مشخصه یابی نانوذرات آهن با استفاده از عصاره خرمالو جنگلی

55. Discovering the Fixed Point of Functions by the Bisection-Whale Optimization Algorithm

56. Particle Swarm Optimization- Moth Flame Optimization Algorithm A Novel Algorithm for Solving Fixed Points of Different Functions

57. بررسی تاثیر تغییرات دما و افزایش فضاهای خالی لیتیوم بر ضریب نفوذ در ساختار (LiCoO(۲

58. مروری اجمالی بر برخی از مفاهیم فیزیک هسته ای

59. روش های سنتز و کاربردهای نانوساختارهای چارچوب های آلی_فلزی

60. سنتز و مشخصه یابی نانوذرات آهن اکسید با استفاده از عصاره گزنه

61. Effect of growth temperature on structure, morphology and optical Properties of flower-like ZnO nanostructure arrays on porous Si substrate

62. دز دریافتی موثر گاما جهت پرتودهی صنایع غذایی و محصولات کشاورزی

63. اثربخشی covid ۱۹ بر آموزش مجازی ریاضی در دوران پاندمی از طریق آنالیز گوگل ترندز