انتشار مقالات کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران

2022-10-11
انتشار مقالات کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران
مقالات کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران در تاریخ 19 مهر 1401 در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد.این رویداد توسط مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار شده است.در این رویداد 37 مقاله شامل 451 صفحه ارائه شده است.بر اساس تحلیل اولیه انجام شده، مقالات این دوره از کنفرانس عمدتا در موضوعات زیر ارائه شده است:
  • - معماری و شهرسازی
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از کنفرانس بین المللی دانشجویان معماری و شهرسازی ایران به صورت زیر می باشد:

1. بررسی عوامل تاثیر گذار در سیاست های حاکم بر توسعه زمین شهری در شهرها
2. بررسی نقش گردشگری ساحلی با تاکید بر پایداری اقتصادی شهرهای ساحلی (نمونه موردی: بابلسر)
3. چرایی چپیره سازی گنبدخانه ها در معماری ایران
4. لزوم بازنگری در ضابطه حریم طولی بین ساختمان کارخانه و دیوار محوطه
5. ابزارها و مراتب ادراک انسان
6. ضرورت الزامات ایمنی و بهداشتی در کارگاه های عمرانی
7. Jean Chardin’s Visual Perception of Esfahan, Gestalt Pedagogy Approach
8. آرمانشهر از منظر مکتب اصفهان
9. بررسی تاثیر عناصر معماری اسلامی بر تزئینات بناهای دوران صفویه
10. مطالعه و بررسی مولفه های شاخص طراحی هتل با رویکرد زمینه گرایی در ایران
11. مطالعه و شناخت عوامل پایداری در روند شکل گیری طراحی هتل مدینه الرضا
12. تجلی وحدت در معماری مساجد دوره صفویه اصفهان ( نمونه موردی: مسجد امام)
13. شناسایی، تحلیل و مدیریت ریسک در پروژه های ساخت وساز با رویکرد استاندارد PMBOK (مطالعه موردی: مدیریت ریسک نوسازی دبستان ۹ کلاسه فاطمیه بندر کنگ)
14. بررسی مولفه های ادراک حسی موثر در طراحی فضاهای چندحسی
15. برنامه ریزی راهبردی بافت های فرسوده شهری با رویکرد پدافند غیرعامل مطالعه موردی : محله اسلام آباد تهران
16. پیاده مداری در فضاهای شهری بارویکرد افزایش تعاملات اجتماعی محدوده مطالعاتی : خیابان چهارباغ اصفهان
17. ارزیابی مولفه های زمینه گرایی در طراحی مجموعه اقامتی – فرهنگی نمونه موردی: مرکز فرهنگی دزفول، مجتمع امین
18. جایگاه صفحات فتوولتائیک در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه در کاهش اتلاف انرژی
19. اصول و الگوهای طراحی کریدورهای آبی شهری و فضای پیرامون آنها (با تاکید بر دو رویکرد طراحی شهری حساس به آب و طراحی بیوفیلیک)
20. اثرات جزیره گرمایی شهری و استراتژی های کاهش آن در شهرهای مناطق گرم و مرطوب
21. Riverbanks; Environmentally, Functionally, Aesthetically, Landscape Architecture Approach
22. تاثیر فضاهای آموزشی بر میزان آموزش و روند طراحی دانشجویان معماری
23. کاربرد رسانه های جمعی نوین در توسعه پایدار اجتماع محور شهر اصفهان
24. تحلیل تاثیر نشانه شناسی در طراحی بناهای فرهنگی المانی معماری معاصر ایران
25. بررسی معماری حمام های ایران از منظر جامعه شناسی
26. بررسی تاثیر عوامل محیطی بر یادگیری در فضاهای آموزشی مدارس
27. شناسایی انگیزه ها، موانع و تهدیدهای موثر بر پذیرش خانه های هوشمند
28. تحلیل نقش و ظرفیت های گردشگری شهر ساری با رویکرد توسعه پایدار
29. تاثیر رنگ برخوانایی کالبد سیمای شهری زمینه گرا
30. نقش پارکینگ های طبقاتی و تاثیر آن در حمل و نقل شهری
31. بررسی نقش بازآفرینی بافت های فرسوده بر توسعه شهری با رویکرد CDS با بکارگیری مدل SWOT (مطالعه موردی: حوزه ۶ بافت فرسوده قائمشهر)
32. مطالعه برنامه دهی معماری مجموعه های تفریحی توریستی
33. راهبردهای توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با تکنیک QSPM ؛ مطالعه موردی: کلانشهر مشهد
34. تفکر ناب در شهرهای هوشمند
35. برنامه ریزی شهر هوشمند از منظر تکاملی
36. ریشه های جنوبی اهداف توسعه پایدار
37. طراحی پارک با رویکرد مبلمان مدولار پایدار