اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی

2022-11-23
اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی

اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی روز جمعه، 28 بهمن، 1401 توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر لیدز-انگلستان برگزار می شود

دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود در این دوره کنفرانس حداکثر تا تاریخ 25 دی ماه با توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند

 

محورهای کنفرانس:

• روانشناسی
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی شخصیت
• خانواده درمانی
•و...

 

(اطلاعات کامل کنفرانس)