اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه

2022-11-24
اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه روز پنجشنبه، 18 اسفند، 1401 توسط موسسه آموزش عالی راه دانش بابل در شهر بابل برگزار می شود
از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر 15 آذر ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند.

محورهای همایش:

روانشناسی
علوم اجتماعی
علوم تربیتی
فلسفه
جمعیت شناسی
مددکاری اجتماعی
و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)