ششمین همایش ملی مراقبت و درمان

2023-3-7
ششمین همایش ملی مراقبت و درمان

ششمین همایش ملی مراقبت و درمان روز چهارشنبه، 3 خرداد، 1402 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول در شهر علی آباد برگزار می شود

دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود تا تاریخ اول اردیبهشت ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

محورهای همایش:

نقش پرستار در دوران پساکرونا
سلامت و مراقبت در سالمندان
مراقبت های توانبخشی
ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی

و...

(اطلاعات کامل همایش)