اولین کنفرانس بین المللی سلامت، بهداشت و آموزش

2023-8-6
اولین کنفرانس بین المللی سلامت، بهداشت و آموزش

اولین کنفرانس بین المللی سلامت، بهداشت و آموزش روز جمعه، 31 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر 17 مرداد ماه با توجه به محورهای این دوره کنفرانس اقدام نمایند

محورهای همایش:

سلامت:
۱) روان پزشکی، روانشناسی و علوم تربیتی
۲) پرستاری و مامایی
۳) علوم پایه و بالینی پزشکی
۴) علوم تغذیه و صنایع غذایی
۵) دندان‌پزشکی
۶) دارو سازی
۷) توانبخشی و پیراپزشکی
۸) طب ایرانی

بهداشت:
۱) آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
۲) اپیدمیولوژی و آمار زیستی
۳) انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
۴) پاتوبیولوژی
و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)