اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی

2023-8-15
اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی

اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی روز جمعه، 31 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 26 مرداد ماه اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

حقوق
علوم سیاسی
سیاست اسلامی
فقه اسلامی، شافعی و ...
معارف اسلامی
و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)