سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی

2023-8-21
سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی روز شنبه، 11 شهریور، 1402 توسط دبیرخانه در شهر همدان برگزار می شود.

دانشجویان می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 9 شهریور ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

روانشناسی بالینی

روانشناسی عمومی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی شخصیت

خانواده درمانی

روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)

روانشناسی سلامت

روانشناسی اسلامی

و...

(اطلاعات کامل همایش)