اولین همایش ملی ابن یمین فریومدی

2023-9-3
اولین همایش ملی ابن یمین فریومدی

اولین همایش ملی ابن یمین فریومدی روز چهارشنبه، 10 آبان، 1402 لغایت پنجشنبه، 11 آبان، 1402 توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان سمنان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سمنان برگزار می شود.

از دانشجویان و علاقه مندان به دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 25 مهر ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

محورهای همایش:

جایگاه ابن یمین در تاریخ شعر فارسی

زندگی ابن یمین و انعکاس شرایط تاریخی روزگار ابن یمین در شعر او

مذهب ابن یمین، افکار و گرایش های فلسفی، اجتماعی وسیاسی او

و...

(اطلاعات کامل همایش)