اولین همایش بین المللی اندیشه های علامه محمدتقی جعفری

2023-9-4
اولین همایش بین المللی اندیشه های علامه محمدتقی جعفری

اولین همایش بین المللی اندیشه های علامه محمدتقی جعفری روز چهارشنبه، 24 آبان، 1402 توسط دانشگاه تبریز, مرکز پژوهشی سه علامه تبریزی در شهر تبریز برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت میگردد جهت ارسال مقالات خود در این همایش حداکثر تا تاریخ 24 شهریور ماه با توجه به محورهای ان اقدام نمایند

محورهای همایش:

اندیشه های فقهی علامه محمدتقی جعفری
اندیشه های حقوقی علامه محمدتقی جعفری
اندیشه های قرآنی علامه محمدتقی جعفری

و...

(اطلاعات کامل همایش)