اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری

2023-9-4
اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری

اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری روز چهارشنبه، 8 آذر، 1402 لغایت پنجشنبه، 9 آذر، 1402 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در محل دانشگاه برگزار می شود.

از دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند به حوزه حسابداری و مدیریت دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 10 آبان ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری در خلق ارزش نوآوری باز و شرکتهای دانش بنیان
فضای کسب و کار و کاربردهای عملی توسعه اکوسیستم نوآوری
جایگاه فعالان و ذینفعان در اکوسیستم نوآوری مدیریت و هماهنگی ذینفعان اکوسیستم نوآوری
نقش فرایندهای بازاریابی در توسعه اکوسیستم نوآوری
نقش دولت در رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری اصلاح ساختارها و سیاستها در توسعه اکوسیستم نوآوری
و...

(اطلاعات کامل همایش)