اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار

2023-9-9
اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار

اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار روز چهارشنبه، 3 آبان، 1402 لغایت پنجشنبه، 4 آبان، 1402 توسط دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 31 شهریور ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

محورهای همایش:

کاربرد مهندسی و مدیریت فرآیندها در حمل و نقل انرژی کشاورزی آموزشی و ...

مهندسی و مدیریت فرآیند در لجستیک و زنجیره تامین

مهندسی و مدیریت فرآیند در سیستم‌های سلامت

و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)