هفتمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

2023-9-25
هفتمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

هفتمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان روز یکشنبه، 3 دی، 1402 لغایت دوشنبه، 4 دی، 1402 توسط مرکز آموزش عالی امام خمینی در شهر کرج برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 15 آبان ماه با توجه به محورهای کنگره اقدام نمایند

:Topics

o Aquatic animal biology and stock assessment
o Aquatic stock enhancement
o Climate change and aquaculture
o Fish Aquaculture (Pond, Raceway, Cage, IMTA, Organic, Biofloc, RAS and semi RAS)
o Crustacean Aquaculture

&...

(اطلاعات کامل کنگره)