هشتمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE

2023-11-1
هشتمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE

هشتمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE روز پنجشنبه، 28 دی، 1402 توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 17 دی ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:


مخزن:

مدلسازی مخازن

مدیریت و صیانت از مخازن

روش ازدیاد از برداشت

مدلسازی زمین شناسی

مخزن غیرقابل برداشت

بهینه سازی و شناسایی مخازن

و...

(اطلاعات کامل همایش)