چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران

2023-11-8
چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران روز چهارشنبه، 1 آذر، 1402 لغایت پنجشنبه، 2 آذر، 1402 توسط دانشگاه محقق اردبیلی در محل دانشگاه برگزار می شود

از دانشجویان و علاقه مندان به حوزه اصلی کنفرانس دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 27 آبان ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:


✅ حفاظت، بازسازی و پویایی بوم‌سازگان‌های جنگلی

✅ جنگل‌شناسی، آتش‌سوزی، سلامت جنگل و تنوع زیستی

✅ مدیریت و پایش کمی و کیفی بوم‌سازگان‌ها

✅ رویکرد اکولوژیک در مدیریت جنگل‌ها و مراتع

✅ تغییر اقلیم، مخاطرات محیطی و تاب‌آوری بوم‌سازگان

✅ و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)