نخستین همایش ملی جامعه سالم در عصر دیجیتال: رویکردی تفسیری و انتقادی

2023-11-19
نخستین همایش ملی جامعه سالم در عصر دیجیتال: رویکردی تفسیری و انتقادی

نخستین همایش ملی جامعه سالم در عصر دیجیتال: رویکردی تفسیری و انتقادی روز چهارشنبه، 16 اسفند، 1402 لغایت پنجشنبه، 17 اسفند، 1402 توسط موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم در محل دانشگاه برگزار می شود

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود تا تاریخ 30 آذر ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

محورهای همایش:

روان شناسی و سلامت جامعه در عصر دیجیتال
شبکه های اجتماعی مجازی و سلامت فردی – اجتماعی در عصر دیجیتال
نقش دین و معنویت در سلامت فردی و اجتماعی در عصر دیجیتال
رسانه و سلامت فردی – اجتماعی در عصر دیجیتال
سبک های مدیریت و رهبری در عصر دیجیتال
و...

(اطلاعات کامل همایش)