فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی

2024-1-27
فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی
هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی روز دوشنبه، 30 بهمن، 1402 توسط آروین همایش برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 24 بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای همایش:


علوم انسانی
حقوق
مطالعات اجتماعی
روانشناسی
علوم تربیتی

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)