فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، مدیریت و کامپیوتر

2024-1-28
فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، مدیریت و کامپیوتر
اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، مدیریت و کامپیوتر روز جمعه، 25 اسفند، 1402 توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 19 بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای کنفرانس

فناوری اطلاعات
مدیریت
کامپیوتر
برق
مکانیک

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)